Πληροφορική – Fortran

(ΠΥ. 120)

 
Περιεχόμενα: 1.  Ιστορική αναδρομή, εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί, γενικές εφαρμογές. 2. Διανύσματα και τελεστές. 3. Πίνακες, πλαίσια δεδομένων και λίστες. 4. Αλληλεπίδραση με το χρήστη. 5. Απεικόνιση δεδομένων. 6. Βρόχοι και υπο-συνθήκη εκτέλεση εντολών. 7. Συναρτήσεις. 8. Βασικές εντολές ανάλυσης δεδομένων. 9. Βασικές εντολές ανάλυσης δεδομένων. 10. Βασικές εντολές ανάλυσης δεδομένων. 11. Γραφήματα. 12. Στατιστικές εφαρμογές. 13. Στατιστικές εφαρμογές
 
Διδάσκοντες: Κούτσιας Νικόλαος
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος