Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο

Εκτυπώσιμη μορφή

Ενημέρωση σχετικά με τη δράση «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

© 2008-2019, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος