ΝΕΟ "Αντιστοιχίες Μαθημάτων Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος"

Εκτυπώσιμη μορφή

                                                                         ΝΕΟ

                       ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(αφορούν τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4610/07-05-2019, άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο ββ)

© 2008-2019, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος