Μεταδιδάκτορες/407

Εκτυπώσιμη μορφή

Μεταδιδάκτορες

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
  • ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΑΣΙΕΣ
chpapadimas [at] gmail [dot] com
ΑΝΝΑ-ΑΚΡΙΒΗ ΘΩΜΑΤΟΥ
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
vivianthomatou [at] yahoo [dot] gr
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
  • ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
panstath [at] upatras [dot] gr
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
gleytheriot [at] upatras [dot] gr
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
  • ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
mantonop [at] upatras [dot] gr

 

407

   

 

 

 

 

 

© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος