Διοικητικό Προσωπικό

Εκτυπώσιμη μορφή
Αυγέρης ΝίκοςΔιοικητικός Υπάλληλος26410-74110navgeris [at] upatras [dot] gr
Σιάμος ΕυάγγελοςΓραμματέας (ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού)26410-74112esiamos [at] upatras [dot] gr
Χρήστου ΕυσταθίαΔιοικητικός Υπάλληλος26410-74138ehristou [at] upatras [dot] gr


ΙΔΑΧ

Πατενταλάκη ΑργυρήΦυσικός26410-74111apatent [at] upatras [dot] gr

 

© 2008-2017, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων