Διοικητικό Προσωπικό

Εκτυπώσιμη μορφή

Γραμματέας Τμήματος: Ευάγγελος Σιάμος, ΠΕ  Διοικητικού Οικονομικού. Τηλ. 26410-74112


1. Χρήστου Ευσταθία, ΔΕ Παρασκευαστών, Αρμόδια για γενικά, φοιτητικά θέματα, ορκωμοσίες, κλπ. Τηλ. 26410-74138, ehristou [at] upatras [dot] gr

2. Ευαγγελία Τσέλιου, ΠΕ Διοικητικού οικονομικού. Γραμματειακή Υποστήριξη, Αρμόδια πρωτοκόλλου και γενικών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών θεμάτων και αποφοίτων (βεβαίωση ισοτιμίας). Τηλ. 26410-74122, etseliou [at] upatras [dot] gr

3. Αυγέρης Νικόλαος, ΔΕ Γεωτεχνικών.Τηλ. 26410-74110, navgeris [at] upatras [dot] gr

© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος