Μέλη ΔΕΠ

Εκτυπώσιμη μορφή

Δημήτριος Βλαστός

Βλαστός Δημήτριος

Αναπλ. Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης
+30 264107-4148
dvlastos [at] upatras [dot] gr

Δημήτρης Καραμάνης

Καραμάνης Δημήτρης

Καθηγητής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας
+30 264107-4210
dkaraman [at] upatras [dot] gr

Γεώργιος Κεχαγιάς

Κεχαγιάς Γεώργιος

Αναπλ. Καθηγητής Υδάτινων Οικοσυστημάτων
+30 264107-4136
gkechagi [at] upatras [dot] gr
 

Φραγκίσκος  Κουτελιέρης

Κουτελιέρης Φραγκίσκος

Καθηγητής Μαθηματικής Προσομοίωσης Περιβαλλοντικών Συστημάτων
+30 264107-4196
fcoutelieris [at] upatras [dot] gr

Νικόλαος Κούτσιας

Κούτσιας Νικόλαος

Αναπλ. Καθηγητής Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
+30 264107-4201
nkoutsia [at] upatras [dot] gr

Σοφοκλής Μακρίδης

Μακρίδης Σοφοκλής

Επίκουρος Καθηγητής (Μόνιμος) Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών για Ενεργειακές Εφαρμογές
+30 264107-4224
smakridis [at] upatras [dot] gr
 

Παναγιώτα Μιχαλακάκου

Μιχαλακάκου Παναγιώτα

Καθηγήτρια Φυσικής Περιβάλλοντος
+30 264107-4102
pmichala [at] upatras [dot] gr

Μαρία Παπαδάκη

Παπαδάκη Μαρία

Καθηγήτρια Χημείας & Διεργασιών Περιβάλλοντος
+30 264107-4184
marpapadaki [at] upatras [dot] gr

Ευάγγελος Παπαδάκης

Παπαδάκης Ευάγγελος

Καθηγητής Φυσικών και Χημικών Διεργασίων Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα Κατασκευών
+30 264107-4188
vgpapadakis [at] upatras [dot] gr
 

Αθανασία Τεκερλεκοπούλου

Τεκερλεκοπούλου Αθανασία

Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Μηχανικής με έμφαση στις Βιολογικές Διεργασίες Πόσιμου Νερού και Υγρών Αποβλήτων
+30 264107-4204
atekerle [at] upatras [dot] gr

Γεώργιος Τσιάμης

Τσιάμης Γεώργιος

Αναπλ. Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας
+30 264107-4149
gtsiamis [at] upatras [dot] gr

Αγγελική Φωτιάδη

Φωτιάδη Αγγελική

Επίκουρη Καθηγήτρια (Μόνιμη) Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Κλιματικών Αλλαγών
+30 264107-4156
afotiadi [at] upatras [dot] gr
 
   
 

 

 

 

 

 

 

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος