Δημήτρης Καραμάνης

Καθηγητής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας
Γραφείο: Ισόγειο
Τηλέφωνο: +30 264107-4210
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dkaraman [at] upatras [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1990)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1997)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Μελέτη της δέσμευσης ραδιενεργών ρύπων από υποστυλωμένα φυλλόμορφα αργιλοπυριτικά υλικά
Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Καθηγητής Π.Α. Ασημακόπουλος

Δημοσιεύσεις Scopus: 167, h=30, citations>2500

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Vardoulakis Ε., D. Karamanis, M.N. Assimakopoulos, G. Mihalakakou. Solar cooling with aluminium pillared clays. 2011. Sol Ener Mater & Sol Cells 95, 2363-2370.
 • Karamanis D. Management of moderate wind energy coastal resources. 2011. Ener Conver Man 52, 2623-2628.
 • Karamanis D., K. Ioannides, K. Stamoulis. Environmental assessment of natural radionuclides and heavy metals in waters discharged from a lignite-fired power plant, 2009. Fuel 88, 2046-2052.
 • Karamanis D., M. Petit, S. Andriamonje, G. Barreau, M. Bercion, A. Billebaud, B. Blank, S. Czajkowski, R. Del Moral, G. Giovinazzo, V. Lacoste, C. Marchand, L. Perrot, M. Pravikoff, J.C. Thomas. Neutron radiative capture cross section of 232Th in the energy range from 0.06 to 2 MeV. 2001. Nucl Sci & Engin 139, 282-293.
 • Karamanis D., X.A. Aslanoglou, P.A. Assimakopoulos, N.H. Gangas, A.A. Pakou, N. Papayanakos An aluminum pillared montmorillonite with fast uptake of strontium and caesium from aqueous solutions. 1997. Clays & Clay Min 45, 709-717.
 • Assimakopoulos P.A., K.G. Ioannides, D. Karamanis, A.A. Pakou, K.C. Stamoulis, A. Vayonakis, E. Veltsos ,Time dependence of the transfer factor of 137Cs from surface soil to plants. 1993. Sci Tot Environ 140, 309-315.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αιολικό δυναμικό και αιολική ενέργεια
 • Φωτοβολταϊκά και ηλιακή ενέργεια
 • Ενεργειακά υλικά και μέθοδοι παθητικού δροσισμού στα κτήρια
 • Συστήματα υποβοηθούμενα από επιταχυντή για την παραγωγή ενέργειας, Μετρολογία ακτινοβολιών
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και χρήσης ενέργειας
 • Εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 

Μαθήματα

Φυσική Περιβάλλοντος Ι

Φυσική της Ατμόσφαιρας

Ενεργειακοί Πόροι και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος