Γεώργιος Κεχαγιάς

Επίκουρος Καθηγητής Υδάτινων Οικοσυστημάτων
Γραφείο: Ισόγειο
Τηλέφωνο: +30 264107-4136
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gkechagi [at] upatras [dot] gr
Βιογραφικό Σημείωμα
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (1991)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (1996)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Συμβολή στη μελέτη της Βιολογίας και Οικολογίας των Χαιτογνάθων των Ελληνικών θαλασσών
Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Επίκ. Καθηγήτρια Ν. Φραγκοπούλου

Δημοσιεύσεις Scopus:41, h=10, citations>280

Βιβλία

 • Υδάτινα Οικοσυστήματα - Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 368 pp.
 • Γενική Ζωολογία. - Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 329 pp.
 • Εισαγωγή στην Εντομολογία. - Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 278 pp.

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • KEHAYIAS G. 2015. Spatial and temporal variation of Branchiostoma lanceolatum larvae (Cephalochordata) in a hypoxic bay. Biologia (in press)
 • SPIROPOULOU I, KARAMANIS D, KEHAYIAS G. 2015. Offshore wind farms development in relation to environmental protected areas. Sustainable Cities & Society (doi.org/10.1016/j.scs.2014.05.006)
 • ECONOMOU CH.N, MARINAKIS N, MOUSTAKA-GOUNI M, KEHAYIAS G, AGGELIS G, VAYENAS D.V. 2015. Lipid production by the filamentous cyanobacterium Limnothrix sp. growing on a synthetic wastewater in suspended and attached growth photobioreactor systems. Annals of Microbiology, DOI 10.1007/s13213-014-1032-7
 • KEHAYIAS G, APOSPORIS M. 2014. Zooplankton variation in relation to hydrology in an enclosed hypoxic bay (Amvrakikos Gulf, Greece). Medit. Mar.Sci. 15/3, 554-568
 • CHALKIA E, KEHAYIAS G. 2013. Zooplankton and environmental factors of a recovering eutrophic lake (Lysimachia Lake, Western Greece). Biologia 68/3: 459-469
 • GIANNI Α, ZAMPARAS Μ, PAPADAS Ι, KEHAYIAS G, DELIGIANNAKIS Y, ZACHARIAS I. 2013. Monitoring and modeling of metal concentration distributions in anoxic basins: Aitoliko lagoon-Greece. Aquatic Geochemistry, 19(1): 77-95
 • KEHAYIAS G, RAMFOS A, NTZIALAS P, IOANNOU S, BISOUKI P, KYRTZOGLOU E, GIANNI A, ZACHARIAS I. 2013. Zooplankton variation in a deep and anoxic Mediterranean lagoon. Medit. Mar.Sci., 14(1): 179-192
 • CHALKIA E, ZACHARIAS I, THOMATOU A, KEHAYIAS G. 2012. Zooplankton dynamics in a gypsum karst lake and interrelation with the abiotic environment. Biologia, 67(1): 151-163

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Βιολογία και οικολογία πλαγκτονικών κυρίως οργανισμών σε θαλάσσιες περιοχές και σε εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας και μελέτη των αβιοτικών παραγόντων
 • Διατροφή ζωοπλαγκτοφάγων ψαριών
 • Φαινόμενα φωτοτακτισμού υδρόβιων οργανισμών στο πεδίο και σε εργαστηριακές συνθήκες
 • Παραγωγή βιοντίζελ από μικροφύκη

 

Μαθήματα

Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων
Εσωτερικά Ύδατα
Πρακτική Άσκηση

 

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος