Φραγκίσκος Κουτελιέρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικής Προσομοίωσης Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Γραφείο: 1ος όροφος
Τηλέφωνο: +30 264107-4196
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: fcoutelieris [at] upatras [dot] gr
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://www.simulab.gr
Προσωπική Σελίδα: http://www.simulab.gr/people/1
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών (1990)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών (1995)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Μελέτη των Φαινομένων Μεταφοράς Μάζας προς Σμήνος Προσροφούντων Στερεών Σφαιροειδών Σωματιδίων από Κινούμενο υπό Συνθήκες Έρπουσας Ροής Νευτώνειο Ρευστό
Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Καθηγητής Α.Χ. Παγιατάκης

Δημοσιεύσεις Scopus:63, h=18, citations>866

Βιβλία

 • Φ. Κουτελιέρης & Ν. Σιάννης, "Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις", Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2009, ISBN 960-418-207-2
 • Φ. Κουτελιέρης & Ν. Σιάννης, "Γραμμική Άλγεβρα", Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2008, ISBN 960-418-149-1
 • Φ. Κουτελιέρης & Ν. Σιάννης, "Γραμμική Άλγεβρα για μηχανικούς", Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2005, ISBN 960-418-088-6
 • Δ. Ματαράς & Φ. Κουτελιέρης, "Προγραμματισμός για επιστήμονες και μηχανικούς, Fortran 90/95", Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2001, ISBN 960-8050-43-Χ
 • Σ. Παύλου, Φ. Κουτελιέρης & Π. Εργάτης, "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές", Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 1994

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • F.A. Coutelieris, V.N. Burganos, and A.C. Payatakes, “Convective Diffusion and Adsorption in a Swarm of Spheroidal Particles“, AIChE J., 41, 1122-1134 (1995)
 • S. Douvartzides, F.A. Coutelieris and P. Tsiakaras, “Exergy analysis of a solid oxide fuel cell power plant fed by either ethanol or methane“, J. Power Sources, 131, 224-230 (2004)
 • F.A. Coutelieris and A. Kanavouras, “Experimental and theoretical investigation of packaged olive oil: Development of a quality indicator based on mathematical predictions“, J. Food Eng., 73, 85-92 (2006)
 • F.A. Coutelieris, M.E. Kainourgiakis, A.K. Stubos, E.S. Kikkinides and Y.C. Yortsos, “Multiphase Mass Transport with Partitioning and Inter-phase Transport in Porous Media“, Chem. Eng. Sci., 61, 4650– 4661 (2006)
 • C. Athanasiou, F.A. Coutelieris, Ε. Vakouftsi, V. Skoulou, E. Antonakou, G. Marnellos and Α. Zabaniotou, “From biomass to electricity through integrated gasification/SOFC system optimization and energy balance“, Int. J. Hydrogen Energy, 32, 337-342 (2006)
 • F.A. Coutelieris, “Modeling of transport phenomena in a fuel cell anode“, Defect and Diffusion Forum. 273-276 (2008)

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας και μάζας σε πορώδη μέσα
 • Μακρο- και μεσοσκοπική προσομοίωση ροής ρευστών σε πορώδη μέσα
 • Κοκκώδη μέσα σφαιρικών και σφαιροειδών κόκκων
 • Ισοτροπικές και ανισοτροπικές ιδιότητες των μέσων
 • Μοντελοποίηση φυσικών και χημικών διεργασιών σε πορώδη μέσα
 • Μεταφορά θερμότητας σε κυψέλες καυσίμου
 • Θερμοδυναμική ανάλυση κυψελών καυσίμου
 • Μεταφορά ενέργειας και δημιουργία/καταστροφή εξέργειας σε συστήματα κυψελών καυσίμου
 • Συνδυασμένη χρήση εναλλακτικών ή και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Μοντελοποίηση ροής σε περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Μοντελοποίηση πολυφασικής ροής σε μείγματα
 • Προσομοίωση κυψελών καυσίμου

 

Μαθήματα

Μαθηματικά I

Μαθηματικά II

Πιθανότητες-Στατιστική

Αριθμητική ανάλυση για Μηχανικούς

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος