Παναγιώτα Μιχαλακάκου

Καθηγήτρια Φυσικής Περιβάλλοντος
Γραφείο: 2ος όροφος
Τηλέφωνο: +30 246107-4102
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pmichala [at] upatras [dot] gr
Βιογραφικό Σημείωμα
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών (1986)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών (1995)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Συμβολή στην μεταφορά θερμότητας και μάζας στο έδαφος κατά την λειτουργία εναλλακτών θερμότητας εδάφους – αέρα
Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Καθηγητής Μ. Σανταμούρης

Δημοσιεύσεις: h=36, citations>3600

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • SANTAMOURIS M, PARAVANTIS J, FOUNDA D, KOLOKOTSA D, MIHALAKAKOU G, PAPADOPOYLOS A, et al. 2013. Financial crisis and energy consumption: A household survey in Greece pp.477-487, 2013
  • VARDOULAKIS E, KARAMANIS D, ASSIMAKOPOULOS MN, MIHALAKAKOU G. 2011. Solar cooling with aluminium piilared clays. Solar En. Materials & Solar Cells 95: 263-270
  • SPALA A, BAGIORGAS HS, ASSIMAKOPOULOS MN, KALAVROUZIOTIS J, MATTHOPOULOS D & MIHALAKAKOU G. 2008. On the green roof system. Selection, state of the art and energy potential investigation of a system installed in an office building in Athens, Greece. Renewable Energy, 33: 173-177
  • TZAVALI A.,PARAVANTIS J., MIHALAKAKOU G., FOTIADI A., STIGKA E. 2015. Heat Island Intensity-A literature review. Fresenius Environmental Bulletin. In Press
  • STIGKA E., PARAVANTIS J., MIHALAKAKOU G. 2014. Social acceptance of renewable energy sources-A review of contingent evaluation applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v.32,pp100-106

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Φυσική του αστικού περιβάλλοντος
  • Φυσική του δομημένου περιβάλλοντος
  • Ανανεώσιμες και ήπιες πηγές ενέργειας
  • Μετεωρολογία - Φυσική της ατμόσφαιρας

Περισσότερα για τις ερευνητικές δραστηριότητες     

 

Μαθήματα

Φυσική Περιβάλλοντος Ι

Φυσική Περιβάλλοντος ΙΙ

Φυσική της Ατμόσφαιρας

Υλικά και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων

Έγγραφα: 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος