Ευάγγελος Παπαδάκης

Καθηγητής Φυσικών και Χημικών Διεργασίων Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα Κατασκευών
Γραφείο: 2ος όροφος
Τηλέφωνο: +30 264107-4188
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: vgpapadakis [at] upatras [dot] gr
Προσωπική Σελίδα: http://users.csa.upatras.gr/~vgpapa/
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (1986)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών (1990)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Μελέτη των Φυσικοχημικών Διεργασιών Ενανθράκωσης του Σκληρυμένου Τσιμεντοπολτού και των Επιπτώσεων στην Ανθεκτικότητα σε Διάρκεια του Οπλισμένου Σκυροδέματος
Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Καθηγητής Κ. Βαγενάς

Δημοσιεύσεις Scopus: 51, h=27, citations>3300

Βιβλία

 • Κυριαζής, Κ.Χ. και Ε.Γ. Παπαδάκης, «Τεχνοοικονομική Μελέτη», Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2009
 • Παπαδάκης, Ε.Γ, «Τεχνοοικονομική Μελέτη», Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγρίνιο, 2007
 • Papadakis, V.G., "Estimation of Concrete Service Life - The Theoretical Background", Patras Science Park, Patras, 2005
 • Παπαδάκης, Ε.Γ., «Υπολογισμός Διάρκειας Ζωής Κατασκευών από Σκυρόδεμα», Οδηγός Σκυροδέματος 2004-2005, ΣΕΛΚΑ - 4Μ - ΤeΚΔΟΤΙΚΗ, Αθήνα, 2005
 • Παπαδάκης, Ε.Γ, «Σχεδιασμός Διεργασιών & Εγκαταστάσεων», Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 2003
 • Papadakis, V.G., "Supplementary Cementing Materials in Concrete- Activity, Durability, and Planning", Danish Technological Institute, Taastrup, 1999

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Katrivesis FK, Karela AD, Papadakis VG, Paraskeva CA. 2019. Revisiting of coagulation-flocculation processes in the production of potable water. Journal of Water Process Engineering, 27: 193-204.

 • Rezagholilou A, Papadakis VG, Nikraz H. 2017. Rate of carbonation in cement modified base course material. Construction and Building Materials, 150: 646-652.

 • Charisiou ND, Konstantakou PP, Papadakis VG, 2016. Exploitation of olive tree prunings as raw material for the production of high quality compost. Environmental Engineering and Management Journal, 15(12): 2709-2717.

 • Charisiou ND, Baklavaridis A, Papadakis VG, Goula M. 2016. Synthesis gas production via the biogas reforming reaction over Ni/MgO-Al2O3 and Ni/CaO-Al2O3 catalysts. Waste & Biomass Valorization, 7(4): 725-736.

 • Badogiannis E, Aggeli Ε, Papadakis VG, Tsivilis S. 2015. Evaluation of chloride-penetration resistance of metakaolin concrete by means of a diffusion – binding model and of the k-value concept. Cement and Concrete Composites, 63: 1-7.

 • Bhatnagar A, Kaczala F, Hogland W, Marques M, Paraskeva CA, Papadakis VG, Sillanpää M. 2014. Valorization of solid waste products from olive oil industry as potential adsorbents for water pollution control - A review. Environmental Science and Pollution Research, 21(1): 268-298.

 • Antiohos SK, Papadakis VG, Tsimas S. 2014. Rice husk ash effectiveness in cement and concrete as a function of reactive silica and fineness. Cement and Concrete Research, 61-62: 20-27.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Φυσικοχημικές Διεργασίες και Περιβάλλον: Πειραματική μελέτη και μαθηματική προσομοίωση φυσικοχημικών διεργασιών (μη-καταλυτικές αντιδράσεις αερίου – στερεού, ιόντων – στερεού και στερεού – στερεού, καταλυτικές αντιδράσεις αερίων, διάχυση, ξήρανση, συμπύκνωση σε πορώδη μέσα, κλπ.). Ανακύκλωση και αξιοποίηση υγρών και στερεών παραπροϊόντων. Τεχνοοικονομική και ενεργειακή ανάλυση
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη Δομημένου Περιβάλλοντος: Τεχνολογία και ανθεκτικότητα σκυροδέματος σε διάρκεια. Ανάλυση κύκλου ζωής κατασκευών. Επίδραση περιβάλλοντος στις κατασκευές. Προστασία και αποκατάσταση δομικών υλικών και κατασκευών. Χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων (τέφρες, σκωρίες, κλπ.) και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα δόμησης

 

Μαθήματα

Φυσικές διεργασίες

Τεχνοοικονομική μελέτη

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος