Γεώργιος Τσιάμης

Επίκουρος Καθ. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας
Γραφείο: 1ος όροφος
Τηλέφωνο: +30 264107-4149
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gtsiamis [at] upatras [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Μέλος της ερευνητικής ομάδας: Μοριακή Γενετική και Μικροβιολογία: από γονίδια και γονιδιώματα σε οργανισμούς και εφαρμογές
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (1991)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Βιολογίας, Wye College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (1997)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Ανάλυση ενός γονιδίου υπεύθυνο για την μη-παθογένεια από το βακτήριο το οποίο καθορίζει εξειδίκευση σε επίπεδο ποικιλίας ως προς το φυτό Phaseolus vulgaris L.
Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Καθηγητής John W. Mansfield

Δημοσιεύσεις: Googlescholar

Publications Scopus:66, h=22, citations>2800

Βιβλία

 • Mansfield, J.W.; Tsiamis, G.; Puri, ; Bennett, M.; Jenner, C.; Stevens, C.; Teverson, D.; Lyons, N.; Taylor, J. (1996). “Analysis of gene-for-gene interactions between Pseudomonas syringae pv. phaseolicola and Phaseolus” In Pseudomonas syringae pathovars and related pathogens., K. Rudolph, T.J. Burr, J.W. Mansfield, D. Stead, A. Vivian, and J. Kietzell, eds., Kluwer Academic Publishers, The Netherlands
 • Jackson, R.W.; Tsiamis, G.; Athanassopoulos, E.; Mansfield, J.W.; Grant, M.; Sesma. A.; Arnold, D.L.; Gibbon, M.J.; Murillo, J.; Taylor, J.; Vivian, A. (2000). “Genes for virulence on a pathogenicity island in the bean pathogen Pseudomonas syringae pv. phaseolicola: How do they work? In Biology of plant-micrtobe interactions vol.2 , De Wit P.J.G.M.; Bisseling, T.; Stiekema, W.J., eds., Ιnternational society for Molecular Plant-Microbe Interactions, USA
 • Jackson, R.W.; Ortiz-Barredo, A.; Tsiamis, G.; Butcher, D.; Wharton, B.; Mansfield, J.W.; Murillo, J.; Arnold, D.L.; Vivian, A. (2001) Distribution and characterisation of vir gene homologues in Pseudomonas syringae pathovars. In Proceedings of the 10th International Conference on Plant Pathogenic Bacteria, Boer, S.H. eds., Kluwer Academic Publishers, Boston

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Tekerlekopoulou, G. Tsiamis, K. Bourtzis and D. Vayenas (2010). The effect of carbon source on microbial community structure and Cr(VI) reduction rate. Biotechnology and Bioengineering 107: 478-487.
 • M. Andreou, P. Delipetrou, C. Kadis, G. Tsiamis, K. Bourtzis and K. Georghiou (2011). An integrated approach for the conservation of threatened plants: the case of Arabis kennedyae. Acta Oecologica 37: 239-248.
 • Antonis A. Augustinos, Diego Santos-Garcia; Eva Dionyssopoulou, Marta Moreira, Aristeidis Papapanagiotou, Marios Scarvelakis, Vangelis Doudoumis, Silvia Ramos, Antonio F. Aguiar, Paulo A.V. Borges, Manhaz Khadem, Amparo Latorre, George Tsiamis, Kostas Bourtzis (2011) Detection and Characterization of Wolbachia Infections in Natural Populations of Aphids: Is the Hidden Diversity Fully Unraveled? PLoS One 6(12): e28695
 • Vangelis Doudoumis, George Tsiamis, Florence Wamwiri, Corey Brelsfoard, Uzma Alam, Emre Aksoy, Stelios Dalaperas, Adly Abd-Alla, Johnson Ouma, Peter Takac, Serap Aksoy and Kostas Bourtzis (2012) Detection and characterization of Wolbachia infections in laboratory and natural populations of different species of tsetse (genus Glossina). BMC Microbiology 12: S3
 • Elena Drosopoulou, George Tsiamis, Maria Mavropoulou, Spiros Vittas, Kostas A. Katselidis, Gail Schofield, Danai Palaiologou, Tasos Sartsidis, Kostas Bourtzis, John Pantis and Zacharias G. Scouras (2012) The complete mitochondrial genome of the loggerhead turtle Caretta caretta (Testudines:Cheloniidae): Genome description and phylogenetic considerations. Mitochondrial DNA 23: 1-12
 • Katerina Katsaveli, Dimitris Vayenas, George Tsiamis, Kostas Bourtzis (2012) Bacterial Diversity in Cr(VI) and Cr(III)-contaminated industrial wastewaters. Extremophiles doi:10.1007/s00792-012-0429-0
 • Tsiamis G, Tzagkaraki G, Chamalaki A, Xypteras N, Andersen G, Vayenas D, Bourtzis K (2012) Olive-Mill wastewater bacterial communities display a cultivar specific profile. Current Microbiology 64(2): 197-203

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας σε ακραία περιβάλλοντα (αλυκές, ανοξικές λιμνοθάλασσες, απόβλητα ελαιοτριβείων, θερμές πηγές κ.α.) χρησιμοποιώντας ομικές τεχνολογίες
 • Τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, καθώς και την επίδραση των εξωτερικών παραγόντων στην ανάπτυξη και εγκαθίδρυσή τους
 • Την ανίχνευση, ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό: παθογόνων μικροοργανισμών, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, νέων ειδών βακτηριών και αρχαίων
 • Τη μελέτη της μεταβολικής ποικιλότητας χρησιμοποιώντας γενωμικές προσεγγίσεις (γονιδιωματική του ενός κυττάρου – single cell genomics)
 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων εργαλείων για την μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας
 • Βιοενέργεια
 • Τη μελέτη αλληλεπιδράσεων βακτηρίων – ξενιστών: κατανόηση, χαρακτηρισμός και φυλογενετική εξέλιξη των γονιδίων που συμμετέχουν στην εκδήλωση της ασθένειας/ανθεκτικότητας σε κυτταρικό επίπεδο στο βακτήριο και στο φυτό ξενιστή

 

 

Μαθήματα

Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

Μικροβιακή οικολογία

Βιοτεχνολογία

Ειδικά Θέματα Γενετικής Μηχανικής

Ζωικοί Εχθροί και Ζωοανθρωπονόσοι

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος