Αγγελική Φωτιάδη

Επίκουρη Καθηγήτρια Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Κλιματικών Αλλαγών
Γραφείο: 2ος Όροφος
Τηλέφωνο: +30 264107-4156
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: afotiadi [at] upatras [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1993)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Πανεπιστήμιο Paul Sabatier – Toulouse ΙΙΙ, Toulouse – France (2003)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Ανταλλαγές των οξειδίων του Αζώτου και του Ισοπρενίου μεταξύ βιόσφαιρας και Ατμόσφαιρας, στην περιοχή της Μεσογείου (πρόγραμμα ESCOMPTE)
Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Καθηγητής Robert Delmas

 

Δημοσιεύσεις Scopus: 22, h=11, citations>480

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • BENAS N., N. HATZIANASTASSIOU, C. MATSOUKAS, A. FOTIADI, N. MIHALOPOULOS, I. VARDAVAS (2011): Aerosol shortwave daily radiative effect and forcing based on MODIS Level 2 data in the Eastern Mediterranean (Crete). Atmospheric Chemistry & Physics, 11, 12647-12662
  • HATZIANASTASSIOU N., C.D. PAPADIMAS, C. MATSOUKAS, K. PAVLAKIS, A. FOTIADI, M. WILD, AND I. VARDAVAS (2012): Recent regional surface solar radiation dimming and brightening patterns: inter-hemispherical asymmetry and a dimming in the Southern Hemisphere. Atmospheric Science Letters, 13: 43–48, DOI: 10.1002/ASL.361
  • VARDOULAKIS E., D. KARAMANIS, A. FOTIADI, G. MIHALAKAKOU, (2013): The urban heat island effect in a small Mediterranean city of high summer temperatures and cooling energy demands, Solar Energy, 94, 128-144
  • PYRINA, M., N. HATZIANASTASSIOU, C. MATSOUKAS, A. FOTIADI, C.D. PAPADIMAS, K. PAVLAKIS, I. VARDAVAS, (2015): Cloud effects on the solar and thermal radiation budgets of the Mediterranean basin, Atmospheric Research, 152, 14-28
  • HOUSSOS E.E., T. CHRONIS, A. FOTIADI, F. HOSSAIN, (2015): Atmospheric Circulation Characteristics Favoring Dust Storm Outbreaks over the Solar Village, Monthly Weather Review, 143, 3263-3275

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Κλιματολογική μελέτη του ενεργειακού ισοζυγίου ακτινοβολίας σε πλανητική και τοπική κλίμακα
  • Επίδραση του ανθρώπου στο ενεργειακό ισοζύγιο
  • Kλιματική αλλαγή
  • Ανταλλαγές ενέργειας (αισθητής και λανθάνουσας) και μάζας (χημικών ενώσεων) μεταξύ Βιόσφαιρας και Ατμόσφαιρας
  • Oριακό στρώμα.

 

Μαθήματα

Φυσική Περιβάλλοντος Ι: 2018-2019
Φυσική Περιβάλλοντος ΙΙ: 2018-2019
Μετεωρολογία - Κλιματολογία: 2018-2019
Περιβάλλον & Ενέργεια: 2018-2019
Ατμοσφαιρική ρύπανση: 2018-2019
Φαινόμενο Θερμοκηπίου και κλιματικές αλλαγές: 2018-2019

 

© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος