Σοφοκλής Μακρίδης

Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών για Ενεργειακές Εφαρμογές
Γραφείο: Καινούριο Κτίριο, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: +30 264107-4224
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: smakridis [at] upatras [dot] gr
Προσωπική Σελίδα: http://energy-matters.weebly.com
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1999)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2004)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Σύνθεση και μελέτη δομικών και μαγνητικών ιδιοτήτων νέων διαμεταλλικών ενώσεων σπάνιας γαίας - μεταβατικών μετάλλων για εφαρμογές μονίμων μαγνητών σε υψηλές θερμοκρασίες

 

Βιβλία

 • S.S. Makridis, Chapter 1: Hydrogen absorption for storage in Book: Methane and Hydrogen for Energy Storage, Invited chapter by Senior Editor for Power & Energy with the Institution of Engineering & Technology (IET), edited by R. Carriveau & D.S-K. Ting, Turbulence & Energy Laboratory, University of Windsor, Canada. http://digital-library.theiet.org/content/books/po/pbpo101e, 2016.
 • G.E. Marnellos, C. Athanasiou, S.S. Makridis and E.S. Kikkinides, Invited chapter “Integration of Hydrogen Energy Technologies in Autonomous Power Systems”,  Book: Hydrogen-based Autonomous Power Systems, Techno-economic Analysis of the Integration of Hydrogen in Autonomous Power Systems,  Series: Power Systems, Zoulias, Emmanuel I. (Ed.), 2008, Approx. 190 p. 50 illus., Hardcover, ISBN: 978-1-84800-246-3, Springer-Verlag (London) Ltd (http://www.springer.com/engineering/power+engineering/book/978-1-84800-246-3)
 • Σοφοκλής Σ. Μακρίδης, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, 157 σελίδες, για το μάθημα του 1ου εξαμήνου «Εισαγωγή στην διαχείριση ενέργειας», Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διατίθεται από το 2005 – 2010.
 • Ευστάθιος Σ. Κικκινίδης και Σοφοκλής Σ. Μακρίδης, Πανεπιστημιακές παραδόσεις (το μέρος των μεταλλικών υδριδίων, κυψελών καυσίμου και μεθόδων χαρακτηρισμού), 196 σελίδες, για το μάθημα του 10ου εξαμήνου «Τεχνολογίες Υδρογόνου», Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διατίθεται από το 2004 – 2010.
 • Σοφοκλής Μακρίδης, «Εφαρμογές Υλικών σε Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες», υπό έκδοση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑΣ, 2016.

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • E.I. Gkanas, S.S. Makridis, "Thermal Management of a MgH2 cylindrical tank including the thermal coupling with an operating  SOFC during the dehydrogenation process", International Journal of Hydrogen Energy, 41(13):5693-5708, 2016.
 • E.I. Gkanas, Y.L. Bakouros, S.S. Makridis, "Substitutionability" of the Critical Raw Materials in Energy Applications: A Short Review and Perspectives", Mater. Sci. Eng. Adv. Res 1 (3):1-9, 2015.
 • Evangelos I. Gkanas, Theodore Steriotis, Athanasios K. Stubos, Peter Myler, S.S. Makridis, "A Complete Transport Validated Model on a Zeolite Membrane for Carbon Dioxide Permeance and Capture", Applied Thermal Engineering, 74: 36-46, 2015.
 • S.S. Makridis, E. Gkanas, G. Panagakos, E.S. Kikkinides, A.K. Stubos, P. Wagener, S. Barcikowski, "Polymer-Stable Magnesium Nanocomposites Prepared by Laser Ablation for Efficient Hydrogen Storage", International Journal of Hydrogen Energy, 38(26): 11530-11535, 2013.
 • E.D. Koultoukis, E.I. Gkanas, S.S. Makridis, C.N Christodoulou, D. Fruchard, A.K Stubos, "High Temperature Activated AB2 Nanopowders for metal Hydride Hydrogen Compression", International Journal of Energy Research, 38(4):477-486, 2014.
 • E.D. Koultoukis, S.S. Makridis, E. Pavlidou, P. de Rango, A.K. Stubos, "Investigation of ZrFe2-type materials for metal hydride hydrogen compressor systems by substituting Fe with Cr or V", International Journal of Hydrogen Energy, 39(36): 21380-21385, 2014.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Τεχνολογία αποθήκευσης και συμπίεσης υδρογόνου
 • Μαγνητικά και έξυπνα υλικά
 • Υλικά και διεργασίες ενεργειακών συστημάτων
 • Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
 • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ενέργεια και στο περιβάλλον
 • Αυτόνομα συστήματα πράσινης ενέργειας

 

 

Μαθήματα

Περιβάλλον και Υλικά
Φαινόμενα Μεταφοράς
Φυσική Περιβάλλοντος ΙΙ
Πληροφορική

 

 

 

 

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων