Σοφοκλής Μακρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Εκλογή: 1/10/2019, Διορισμός: Τεύχος Γ' 162


Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών για Ενεργειακές Εφαρμογές

Γραφείο: 1ος όροφος
Τηλέφωνο: +302641074224
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: smakridis [at] upatras [dot] gr
Βιογραφικό Σημείωμα

Προσωπική Σελίδα: http://energy-matters.weebly.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sofoklis-makridis

 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1999)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Tμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2002)
Διδακτορικές Σπουδές: Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2004)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Σύνθεση και μελέτη δομικών και μαγνητικών ιδιοτήτων νέων διαμεταλλικών ενώσεων σπάνιας γαίας - μεταβατικών μετάλλων για εφαρμογές μονίμων μαγνητών σε υψηλές θερμοκρασίες

Δημοσιεύσεις Goglescholar: h=14, Citations >450

Δημοσιεύσεις Scopus: Documents:47, h=11, Citations ~300

 

Βιβλία

 • S.S. Makridis, Chapter 1: Hydrogen absorption for storage in Book: Methane and Hydrogen for Energy Storage, Invited chapter by Senior Editor for Power & Energy with the Institution of Engineering & Technology (IET), edited by R. Carriveau & D.S-K. Ting, Turbulence & Energy Laboratory, University of Windsor, Canada. http://digital-library.theiet.org/content/books/po/pbpo101e, 2016.
 • G.E. Marnellos, C. Athanasiou, S.S. Makridis and E.S. Kikkinides, Invited chapter “Integration of Hydrogen Energy Technologies in Autonomous Power Systems”,  Book: Hydrogen-based Autonomous Power Systems, Techno-economic Analysis of the Integration of Hydrogen in Autonomous Power Systems,  Series: Power Systems, Zoulias, Emmanuel I. (Ed.), 2008, Approx. 190 p. 50 illus., Hardcover, ISBN: 978-1-84800-246-3, Springer-Verlag (London) Ltd (http://www.springer.com/engineering/power+engineering/book/978-1-84800-246-3)
 • Σοφοκλής Σ. Μακρίδης, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, 157 σελίδες, για το μάθημα του 1ου εξαμήνου «Εισαγωγή στην διαχείριση ενέργειας», Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διατίθεται από το 2005 – 2010.
 • Ευστάθιος Σ. Κικκινίδης και Σοφοκλής Σ. Μακρίδης, Πανεπιστημιακές παραδόσεις (το μέρος των μεταλλικών υδριδίων, κυψελών καυσίμου και μεθόδων χαρακτηρισμού), 196 σελίδες, για το μάθημα του 10ου εξαμήνου «Τεχνολογίες Υδρογόνου», Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διατίθεται από το 2004 – 2010.
 • Σοφοκλής Μακρίδης, «Εφαρμογές Υλικών σε Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες», υπό έκδοση, Εκδόσεις Verizona Publishing Ltd, UK, 2019.

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Τεχνολογία αποθήκευσης και συμπίεσης υδρογόνου
 • Μαγνητικά και έξυπνα υλικά
 • Υλικά και διεργασίες ενεργειακών συστημάτων
 • Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
 • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ενέργεια και στο περιβάλλον
 • Αυτόνομα συστήματα πράσινης ενέργειας

 

 

Μαθήματα

Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών:

https://eclass.upatras.gr/courses/ENV214/

Φυσικοχημεία-Θερμοδυναμική:

https://eclass.upatras.gr/courses/ENV194/

Φαινόμενα Μεταφοράς:

https://eclass.upatras.gr/courses/ENV173/

Φυσική Περιβάλλοντος ΙΙ:

https://eclass.upatras.gr/courses/ENV161/

Υλικά και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική:

https://eclass.upatras.gr/courses/ENV215/

Τεχνολογίες Υδρογόνου και Δέσμευσης Διοξειδίου του Άνθρακα:

https://eclass.upatras.gr/courses/ENV181/

 

 

 

 

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος