Ερευνητική αξιολόγηση του Τμήματός μας για το έτος 2011