Υποτροφίες για Σπουδές στην Αυστρία, Γερμανία και Αίγυπτο