Πρόγραμμα για την Εξ' Αναβολής Εξεταστική του Ιανουαρίου 2019