Ανακοίνωση για το Μάθημα «Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων»