ΜικροΒιόΚοσμος και ΒιοΟικονομία

Εκτυπώσιμη μορφή

Η μελέτη, η χαρτογράφηση και ο χαρακτηρισμός της μικροβιακής ποικιλότητας επιτρέπει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και καινοτόμων τεχνολογιών. Ο ΜικροΒιόΚοσμος είναι εθνικός πλούτος και η αξιοποίηση του, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες DNA, μπορούν να καταστήσουν τη χώρα μας πρωταγωνιστή στο χώρο της ΒιοΟικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μελετάται: (α) η χρησιμοποίηση μικροσυστοιχιών υψηλής πυκνότητας (DNA chips) παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης και ταυτοποίησης παθογόνων μικροοργανισμών σε δείγματα όπως τρόφιμα, νερό, αέρα και έδαφος, (β) η απομόνωση και ο χαρακτηρισμός μικροοργανισμών που βιοδιασπούν ρυπογόνες και τοξικές ενώσεις προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών, (γ) η μοναδική μικροβιακή ποικιλότητα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, στην προοπτική αξιοποίηση της για την παραγωγή βιο-ενέργειας και (δ) η συμβιωτική βακτηριακή ποικιλότητα (δηλαδή τα συμβιωτικά βακτήρια) που έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων και φιλικών προς το περιβάλλον βιοτεχνολογικών προσεγγίσεων για την καταπολέμηση εντόμων γεωργικής, περιβαλλοντικής και ιατρικής σημασίας. Αυτά τα «εναλλακτικά βιοεντομοκτόνα» μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για τον έλεγχο του Δάκου της ελιάς, της Μεσογειακής μύγας, του Αλευρώδη και εντόμων αποθηκευμένων σιτηρών.

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων