Περιβαλλοντική Ηθική και Φιλοσοφικές Διαστάσεις

Εκτυπώσιμη μορφή

Η μελέτη των μηχανισμών διαμέσου των οποίων είναι δυνατή η ευαισθητοποίηση των πολιτών στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Μηχανισμοί ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης διαμέσου της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ανάπτυξη των φιλοσοφικών ρευμάτων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την περιβαλλοντική ερμηνευτική, την διερμηνεία και την περιβαλλοντική αισθητική.

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων