Οι Φυσικοχημικές Διεργασίες και το Περιβάλλον

Εκτυπώσιμη μορφή

Η φυσική και η χημεία περιβάλλοντος αλλά και η μηχανική αποτελούν αντικείμενα μελέτης και ενασχόλησης του Διαχειριστή Περιβάλλοντος. Σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνονται: η πειραματική μελέτη και μαθηματική προσομοίωση φυσικοχημικών διεργασιών, η ασφάλεια χημικών διεργασιών και αντιδραστήρων, η ανάλυση επικινδυνότητας διεργασιών, ο σχεδιασμός χημικών αντιδραστήρων, οι διεργασίες αποικοδόμησης ρύπων με χρήση προχωρημένων οξειδωτικών τεχνολογιών, η ανακύκλωση και αξιοποίηση υγρών και στερεών παραπροϊόντων, η οικονομική και ενεργειακή ανάλυση, η χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων (ιπτάμενη τέφρα, σκωρίες, κλπ.), οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι κλιματολογικές παράμετροι, το αστικό περιβάλλον και μοντέλα πρόβλεψης φαινομένου θερμικής νησίδας σε αστικές περιοχές, η ηλιακή ακτινοβολία, και μοντέλα πρόβλεψής της, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και ο βιοκλιματικός-ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων.

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων