Νέα Τεχνολογικά Υλικά & Περιβαλλοντικές Εφαρμογές τους

Εκτυπώσιμη μορφή

Η εφαρμογές της επιστήμης & τεχνολογίας των υλικών στο περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης της ρύπανσης με μεθόδους «πράσινης χημείας». Σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνονται: ο σχεδιασμός, παραγωγή και βελτιστοποίηση και εφαρμογές (α) βιομιμητικών καταλυτών για την πλήρη αποικοδόμηση οργανικών ρύπων. (β) νέων φίλτρων με βάση πορώδη-υβριδικά ροφητικά υλικά για την αφαίρεση βαρέων μετάλλων από νερά. (γ) εκλεκτική ανάκτηση-ανακύκλωση ιόντων υψηλής ζήτησης. Στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης απαιτείται (i) η εκτίμηση του κύκλου ζωής των υλικών (ii) της ανακύκλωσής τους και (iii) της εκτίμησης της των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό η «πράσινη χημεία-τεχνολογία» εστιάζονται στην παραγωγή τεχνολογικών υβριδικών υλικών υψηλής απόδοσης, με χρήση φθηνών πρώτων υλών, βιοσυμβατών, μη τοξικών-φιλικών προς το περιβάλλον.

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων