Τηλεπισκόπηση

(ΠΥ. 630)

 
Περιεχόμενα: 1. Ιστορική αναδρομή, εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί, γενικές εφαρμογές 2. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και μηχανισμοί αλληλεπίδρασης 3. Δορυφόροι και χαρακτηριστικά δορυφορικών δεδομένων 4. Ραδιομετρικά σφάλματα και τεχνικές διόρθωσής τους 5. Γεωμετρικά σφάλματα και τεχνικές διόρθωσής τους 6. Φασματική βελτίωση δορυφορικών δεδομένων 7. Χωρική βελτίωση δορυφορικών δεδομένων 8. Πολυφασματικοί μετασχηματισμοί δορυφορικών δεδομένων 9. Επιβλεπόμενη ταξινόμηση 10. Μη-επιβλεπόμενη ταξινόμηση 11. Προχωρημένες μέθοδοι επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων 12. Χρονοσειρές δορυφορικών εικόνων 13. Φασματική απόκριση συνιστωσών του τοπίου
 
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος