Βιοχημεία - Βιοτεχνολογία

(ΠΥ.650)

 
Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγικές έννοιες – Βιοχημική εξέλιξη 2. Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών 3.  Απομόνωση και μελέτη πρωτεϊνών 4. Γλυκόλυση και γλυκογένεση 5. Ο κύκλος του κιτρικού οξέος 6. Φωτοσύνθεση 7. Μικροοργανισμοί και βιοαντιδραστήρες 8. Βιομηχανικοί μικροοργανισμοί και προϊόντα 9. Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί και ασφάλεια 10. Βιοηλεκτρισμός 11. Βιοαισθητήρες: σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογές 12. Φυτοεξυγίανση 13. Μεταγονιδιωματική και Βιοτεχνολογία
 
Διδάσκοντες: Τσιάμης Γεώργιος
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος