Ατμοσφαιρική Ρύπανση

(ΠΥ.750)

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση – Ιστορικό και διαβάθμιση του προβλήματος. Φυσικοί και μολυσμένη ατμόσφαιρα - Οι ρυπογόνοι παράγοντες. Πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε τοπική, αστική και περιφερειακή κλίμακα. Επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον πλανήτη. Η χημεία της ατμόσφαιρας. Ανάλυση και μέτρηση ρύπων. Η φυσική της ατμόσφαιρας – Μετεωρολογία. Τεχνολογίες καταστροφής αερίων ρύπων. Τεχνολογίες απομάκρυνσης σωματιδιακών ρύπων. Σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και οδηγίες.

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Ζ' (Χειμερινό)

Διάρκεια: 3 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 3

Διδάσκων: Φωτιάδη Αγγελική

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος