Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες

(ΠΥ.760)

Περιεχόμενα: Χημική κινητική, σχεδιαστικές εξισώσεις και ισοζύγια μάζας ιδανικών αντιδραστήρων, ισοθερμοκρασιακοί και μη αντιδραστήρες, αποκλίσεις από την ιδανική λειτουργία αντιδραστήρων, ετερογενείς διεργασίες, κατάλυση, προσρόφηση, στερεοί καταλύτες, εξισώσεις ρυθμού για καταλυτικές αντιδράσεις στερεών και ρευστών, εξωτερικές διεργασίες μεταφοράς σε ετερογενείς αντιδράσεις, σχεδιασμός ετερογενών καταλυτικών αντιδραστήρων.

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Η' (Εαρινό)

Διάρκεια: 2 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 3

Διδάσκων: Τεκερλεκοπούλου Αθανασία

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος