Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων

(ΠΥ.840)

Περιεχόμενα: Σημασία της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΠΔ), οφέλη της επιχείρησης και του περιβάλλοντος, βασικοί λόγοι εφαρμογής ΠΔ, ορισμοί και απαιτήσεις της ΠΔ, συσχετισμός οικονομίας και οικολογίας, οικολογοποίηση της οικονομίας, οικονομοποίηση της οικολογίας, επιχειρησιακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι, αξιολόγηση στόχων. Περιβαλλοντικό controlling (ορισμοί, είδη και βασικά σημεία). Οικολογικός ισολογισμός. Τεχνικά εργαλεία για τεκμηρίωση στοιχείων (ABC/XYZ, Checklist, οικολογικό λογιστήριο, ανάλυση γραμμής παραγωγής, ανάλυση απόδοσης τεχνολογιών, περιβαλλοντική εσωτερική επιθεώρηση). Σύντομη ενημέρωση για συστήματα διασφάλισης ποιότητας (σειρά ISO 14001 και EMAS), διαφορές και ιδιαιτερότητες.

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Η' (Εαρινό)

Διάρκεια: 3 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 3

Διδάσκων:

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος