Διατήρηση Βιοποικιλότητας

(ΠΥ.920)

Περιεχόμενα: 1. Ορισμός της βιοποικιλότητας: γενετικό, οργανισμικό και οικολογικό επίπεδο. 2. Η βιοποικιλότητα στον εξελικτικό χρόνο: η εξέλιξη της ζωής, δημιουργία και εξαφάνιση ειδών. 3. Πρότυπα κατανομής βιοποικιλότητας στον παγκόσμιο χάρτη. 4 Ρυθμιστικοί μηχανισμοί της βιοποικιλότητας: οικολογικές θεωρίες και περιβαλλοντικοί παράγοντες που ερμηνεύουν και ρυθμίζουν τα πρότυπα κατανομής. 5. Απώλεια βιοποικιλότητας: ρυθμοί εξαφάνισης ειδών, και κατηγορίες λανθασμένων παρεμβάσεων στη φύση. 6. Διατήρηση της βιοποικιλότητας στην πράξη: βιολογία διατήρησης, διαχειριστικά σχέδια ειδών, σχεδιασμός δικτύων προστατευόμενων περιοχών, οικολογία αποκατάστασης, αειφορική ανάπτυξη. 7. Η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα. 8. Η συμβολή της Ελλάδας στη διατήρηση του παγκόσμιου βιολογικού πλούτου.

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Θ' (Χειμερινό)

Διάρκεια: 3 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 3

Διδάσκων: Κατή Βασιλική

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος