Τεχνικές Περιβαλλοντικής Κατάλυσης

(ΠΥ.940)

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην Κατάλυση, Θεωρίες καταλυτικών Διεργασιών, Εκλεκτικότητα, Σταθερότητα, Επιφανειακά φαινόμενα, Προσρόφηση. Χαρακτηρισμός επιφανειών, Ομογενής Κατάλυση, Ετερογενής Κατάλυση, Φωτοκατάλυση (UV/ Fenton, UV/ημιαγώγιμα οξείδια κ.α.), Καταλύτες ομογενών και ετερογενών διεργασιών, Απενεργοποίηση καταλυτών, Κινητική καταλυτικών αντιδράσεων, Τεχνικές μελέτης μηχανισμών καταλυτικών αντιδράσεων, Καταλυτικοί αντιδραστήρες. Περιβαλλοντικές Εφαρμογές: Κατάλυση σε φυσικά συστήματα (αέρας, νερό, και έδαφος), Καταλυτικές Τεχνολογίες-Κατάλυση για την αντιμετώπιση υγρής και αέριας ρύπανσης (καταλυτικός μετατροπέας αερίων ΝΟx, HC, CO, SO2, φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ρύπων κ.α. ), Κατάλυση και Πράσινη Χημική Τεχνολογία (μείωση αποβλήτων και επικίνδυνων χημικών ουσιών, εφαρμογές στην σύνθεση οργανικών ενώσεων, παραγωγή καθαρής ενέργειας, Η2 και εναλλακτικών καυσίμων.

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Θ' (Χειμερινό)

Διάρκεια: 3 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 3

Διδάσκων: Κωνσταντίνου Ιωάννης

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος