Περιβαλλοντική Ηθική

(ΠΕ.E40)

 
Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή στην έννοια της Ηθικής. 2. Η Ηθική στα πλαίσια της κοινωνίας. 3. Η Ηθική στα πλαίσια της υγείας. 4. Η Ηθική στα πλαίσια του περιβάλλοντος. 5. Περιβαλλοντική συνείδηση. 6. Ευαισθητοποίηση του ατόμου στην περιβαλλοντική συνείδηση. 7. Μέθοδοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 8. Διεθνείς συνεργασίες στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. 9. Περιβαλλοντική Ερμηνευτική. 10. Περιβαλλοντική Αισθητική. 11-13. Παρουσίαση περιβαλλοντικών θεμάτων από ομάδες φοιτητών.
 
Διδάσκων: Μεταδιδάκτορας
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος