Φυσική Περιβάλλοντος Ι

(ΠΥ. 130)

 
Περιεχόμενα: 1. Η ενέργεια στη φύση. 2. Ενέργεια-θερμότητα-ΑΠΕ. 3. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 4. Ηλιακή ακτινοβολία και νόμοι ακτινοβολίας στη φύση. 5. Διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας. 6. Ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια της γης. 7. Φυσική της ατμόσφαιρας. 8. Φαινόμενο θερμοκηπίου (Α' μέρος). 9. Φαινόμενο θερμοκηπίου (Β' μέρος). 10. Φάσμα απορρόφησης της ατμόσφαιρας στην ηλιακή και την υπέρυθρη ακτινοβολία. 11. Φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας (ορισμοί, παράγοντες δημιουργίας του φαινομένου, case-studies). 12. Τρόποι επίλυσης του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας (Α' μέρος). 13. Τρόποι επίλυσης του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας (Β' μέρος) 
 
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος