Γενική βιολογία

(ΠΥ. 150)

 
Περιεχόμενα: 1. Περί Ζωής. Φύση, Προέλευση, Οργάνωση Ζωής. Περί Κυττάρου Προκαρυωτικό, Ευκαρυωτικό Κύτταρο. 2. Περί Μεμβρανωδών Συστημάτων. Δομή και ιδιότητες. Διαπερατότητα Κυτταροπλασματικής Μεμβράνης. 3. Μιτοχόνδριο. Χλωροπλάστης 4. Κυτταροσκελετός. Βλεφαρίδες, μαστίγια, βασικά σωμάτια, κεντρίδια, μικροσωλήνες, μυοϊνίδια, μικροϊνίδια. 5. Πυρήνας 6. Βιοχημικές διεργασίες κυττάρων.  Διαδικασία αντιγραφής του DNA. Διαδικασία μεταγραφής του DNA. Διαδικασία μετάφρασης του RNA. Πρωτεϊνοσύνθεση. Γενετικός κώδικας. 7. Περί Γενετικής. Διαδικασία μεταβίβασης των γενετικών πληροφοριών στους απογόνους. 8. Μεντελισμός. Νόμοι του Mendel. Προεκτάσεις του Μεντελισμού. 9. Περί εξέλιξης. Εξέλιξη οργανισμών. 10. Περί Φυτών. 11. Περί Ζώων. 12. Περί Ιών. DNA Ιοί. RNA Ιοί. Βακτηριοφάγοι. 13. Ειδικά θέματα βιολογίας.
 
Διδάσκων:
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος