Φυσική Περιβάλλοντος ΙΙ

(ΠΥ. 230)

 
Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 2. Χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 3. Ηλιακή ενέργεια. 4. Χρήση του υδρογόνου σαν εναλλακτική μορφή ενέργειας. 5. Χρήση εφαρμογών της ηλιακής ενέργειας στην επίλυση του προβλήματος της αστικής θερμικής νησίδας. 6. Παθητικός δροσισμός κτηρίων. 7. Παθητική θέρμανση-υαλοπίνακες. 8. Εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα. 9. Στρατοσφαιρικό όζον (Α' μέρος). 10. Στρατοσφαιρικό όζον (Β' μέρος). 11. Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας (Α' μέρος). 12. Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας (Β' μέρος). 13. Ανακεφαλαίωση της ύλης του μαθήματος.
 
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος