Οργανική Χημεία

(ΠΥ. 240)

 
Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή. Σύσταση οργανικών ενώσεων. 2. Δομή και δεσμοί. 3. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων, Συντονισμός, Επαγωγικό και Συζυγιακό φαινόμενο. 4. Ισομέρεια, Στερεοισομέρεια, Εναντιομέρεια, Διαστερεομέρεια. 5. Ομόλογες σειρές, Κορεσμένοι, Ακόρεστοι και Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες. 6. Αλκοόλες, Οξέα, Αλδευδες. 7. Kετόνες, Αιθέρες, Εστέρες. 8. Αρωματικές ενώσεις που περιέχουν ομάδες Ν, S, Φαινόλες. 9. Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες. 10. Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων, πυρηνόφιλα και ηλεκτρονιόφιλα αντιδραστήρια (Μηχανισμοί SN1, SN2, E1 και Ε2). 11. Βιομόρια – Αμινοξέα, Πρωτεΐνες, πεπτίδια, λιπίδια. 12. Αντιδράσεις και μετασχηματισμοί των οργανικών ενώσεων και ρύπων σε φυσικά υποστρώματα. 13. Aντιδράσεις υδρόλυσης, φωτόλυσης, οξειδοαναγωγής, ελευθέρων ριζών.
 
Διδάσκουσα: Γαλάνη Αγγελική
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος