Αγγλική ορολογία ΙΙ

(ΠΥ. 260)

 
Περιεχόμενα: 1: What is environmental science. 2. What do environmental scientists do. 3. Computers in environmental science. 4. Energy resources. 5. Soil as a resource. 6. Recycling waste. 7. Ecosystems. 8. Preserving biodiversity. 9. Pollution. 10. Agriculture. 11. Sustainability. 12. Literature review seminar. 13. Guidance on improving coherence, cohesion and unity in an academic text
 
Διδάσκουσα: Κατσάρα Ουρανία
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος