Μοριακή βιολογία

(ΠΥ.430)

 
Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγικές έννοιες – Τo DNA ως γενετικό υλικό – Γενετικός κώδικας και μεταλλάξεις. 2. Γονίδιο – Εξώνια – Εσώνια – Οργάνωση ευκαρυωτικών γονιδίων. 3. Από το DNA στις πρωτεΐνες. 4. Γονιδιακή ρύθμιση σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς Ι. 5. Γονιδιακή ρύθμιση σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς ΙΙ. 6. Τεχνολογίες εντοπισμού γονιδίων. 7. Εργαλεία της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA Ι. 8. Εργαλεία της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA ΙΙ. 9. Θεμελιώδεις αρχές αλληλούχισης DNA. 10. Νέες τεχνολογίες αλληλούχισης (πυροαλληλούχιση). 11. Ανάλυση γονιδιωμάτων. 12. Λειτουργική γονιδιωματική. 13. Γενετικά αποτυπώματα και εφαρμογές.
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος