Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Το παρακάτω πρόγραμμα σπουδών αφορά όσους φοιτητές εγγράφηκαν στο Τμήμα έως και το Ακαδ. Έτος 2012-13.

 

Α' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.110
Μαθηματικά Ι
4
2
4
Κουτελιέρης
2
ΠΥ.120
Πληροφορική Ι - FORTRAN
3
3
4
Κουτελιέρης
3
ΠΥ.130
Γενική Φυσική Περιβάλλοντος
4
3
5
Μιχαλακάκου
4
ΠΥ.140
Γενική και Ανόργανη Χημεία
3
2
3
Γαλάνη (Παπαδάκη)
5
ΠΥ.150
Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος
3
 
3
Κωνσταντίνου - Μιχαλακάκου - Ζαχαρίας - Ακράτος
6
ΠΥ.160
Εισαγωγή στη Βιολογία
3
2
3
Ματθόπουλος - Βλαστός - Τσιάμης
7
ΠΥ.170
Περιβαλλοντική Γεωλογία
3
3
4
Ζαχαρίας
8
ΠΥ.180
Ξένη Γλώσσα Ι
2
2
2
Σουλιώτη
Σύνολο (42 ώρες)
25
17
28
 

 

Β' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.210
Μαθηματικά II
4
1
4
Κουτελιέρης
2
ΠΥ.220
Στατιστική - Στατιστικά Πακέτα Η/Υ
3
3
4
Καλλιμάνης
3
ΠΥ.230
Φυσική Περιβάλλοντος
4
3
5
Μιχαλακάκου
4
ΠΥ.240
Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία
3
3
4
Κωνσταντίνου
5
ΠΥ.250
Περιβαλλοντική Βιοχημεία
3
3
4
Ματθόπουλος - Βλαστός - Τσιάμης
6
ΠΥ.260
Μηχανική των Υλικών
2
2
3
Παπαδάκης - Δεληγιαννάκης- Σαλμάς
7
ΠΥ.270
Υδρογεωλογία
3
 
3
Ακράτος
8
ΠΥ.280
Ξένη Γλώσσα ΙΙ
2
2
2
Σουλιώτη
Σύνολο (41 ώρες)
24
17
29
 

 

Γ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.310
Αριθμητική Ανάλυση
3
3
4
Κουτελιέρης
2
ΠΥ.320
Φυσικοχημεία
4
3
5
Δεληγιαννάκης
3
ΠΥ.330
Ισοζύγια μάζας και ενέργειας
3
3
3
Παπαδάκη
4
ΠΥ.340
Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Μεταλλαξιγένεση
3
3
4
Βλαστός
5
ΠΥ.350
Αγροοικοσυστήματα και Διαχείρισή τους
3
 
3
Καλαβρουζιώτης
6
ΠΥ.360
Γεωχημεία
3
3
4
Καλαβρουζιώτης
7
ΠΥ.370
Διαφορικές εξισώσεις
2
3
3
Κουτελιέρης
8
ΠΥ.380
Υδάτινα Οικοσυστήματα και Διαχείρισή τους
3
3
4
Κεχαγιάς
Σύνολο (45 ώρες)
24
21
30
 

 

Δ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.410
Φυσικοχημεία Περιβάλλοντος
3
 
3
Δεληγιαννάκης
2
ΠΥ.420
Οικολογία Ι
3
3
4
Δημόπουλος - Πανίτσα
3
ΠΥ.430
Φαινόμενα Μεταφοράς
3
3
3
Παπαδάκη
4
ΠΥ.440
Διαχείριση Χλωρίδας
3
3
4
Πανίτσα
5
ΠΥ.450
Μοριακή και Γενετική Μηχανική
3
2
4
Βλαστός
6
ΠΥ.460
Διαχείριση Πανίδας
3
3
4
Κατή-Κεχαγιάς
7
ΠΥ.470
Διαχείριση Εδαφικών Πόρων
3
 
3
Καλαβρουζιώτης
8
ΠΥ.480
Υλικά Κατασκευών
3
 
3
Παπαδάκης
Σύνολο (38 ώρες)
24
14
28
 

 

Ε' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.510
Οικολογία ΙΙ
3
 
3
Κεχαγιάς
2
ΠΥ.520
Φυσικές Διεργασίες
3
3
3
Παπαδάκης
3
ΠΥ.530
Διαχείριση και Αποκατάσταση Χερσαίων Οικοσυστημάτων
3
3
4
Πανίτσα
4
ΠΥ.540
Μικροβιολογία
3
3
4
Μπούρτζης
5
ΠΥ.550
Ωκεανογραφία
3
3
4
Ζαχαρίας
6
ΠΥ.560
Γενική Μετεωρολογία
4
3
5
Μιχαλακάκου
7
ΠΥ.570
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
3
3
4
Κούτσιας
8
ΠΥ.580
Ρευστομηχανική
2
1
3
Παπαδάκη - Π.Δ. 407/80 (Σαλμάς)
Σύνολο (43 ώρες)
24
19
30
 

 

ΣΤ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.610
Εφαρμοσμένη Υδραυλική
2
1
3
Ακράτος
2
ΠΥ.620
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι
3
3
4
Τσιάμης
3
ΠΥ.630
Οικονομικά Περιβάλλοντος
3
3
3
Π.Δ. 407/80
4
ΠΥ.640
Κλιματολογία
3
 
3
Φωτιάδη
5
ΠΥ.650
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
3
3
3
 
6
ΠΥ.660
Οικολογική Χαρτογράφηση
3
3
4
Δημόπουλος - Κούτσιας
7
ΠΥ.670
Τηλεπισκόπηση
3
3
4
Κούτσιας
8
ΠΥ.680
Περιβάλλον και Ενέργεια
4
3
5
Καραμάνης
Σύνολο (43 ώρες)
24
19
29
 

 

Ζ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.710
Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
3
3
4
 
2
ΠΥ.720
Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση
3
3
4
Δεληγιαννάκης - Κωνσταντίνου
3
ΠΥ.730
Ασφάλεια Διεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία
3
 
3
Παπαδάκη
4
ΠΥ.740
Τεχνική Υδρολογία
3
3
4
Ακράτος
5
ΠΥ.750
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
3
 
3
Φωτιάδη
6
ΠΥ.760
Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες
2
2
3
Τεκερλεκοπούλου
7
 
Επιλογή
3
 
3
 
8
 
Επιλογή
3
 
3
 
Σύνολο (34 ώρες)
23
11
27
 

 

Η' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.810
Υδατική Ρύπανση
3
 
3
Κωνσταντίνου
2
ΠΥ.820
Περιβάλλον και Υλικά
3
 
3
Δεληγιαννάκης - Καραμάνης
3
ΠΥ.830
Τεχνικοοικονομικές μελέτες
3
 
3
Παπαδάκης
4
ΠΥ.840
Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων
3
 
3
Π.Δ. 407/80
5
 
Επιλογή
3
 
3
 
6
 
Επιλογή
3
 
3
 
7
 
Επιλογή
3
 
3
 
8
 
Επιλογή
3
 
3
 
Σύνολο (24 ώρες)
24
 
24
 

 

Θ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.910
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
3
 
3
Παπαδάκης - Δημόπουλος - Ζαχαρίας - Καραμάνης
2
ΠΥ.920
Διατήρηση Βιοποικιλότητας
3
3
3
Κατή
3
ΠΥ.930
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη
3
 
3
Καλλιμάνης
4
ΠΥ.940
Τεχνικές Περιβαλλοντικής Κατάλυσης
3
 
3
Κωνσταντίνου
5
 
Επιλογή
3
 
3
 
6
 
Επιλογή
3
 
3
 
7
 
Επιλογή
3
 
3
 
Σύνολο (24 ώρες)
21
3
21
 

 

I' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
 
Διπλωματική Εργασία
 
 
30
 
Σύνολο
 
 
30
 

 

Μαθήματα Επιλογής
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
Δ.Μ.
Διδάσκων
Ζ' Εξάμηνο
1
ΠΕ.Ζ10
Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής
3
 
3
Δημόπουλος - Καλλιμάνης
2
ΠΕ.Ζ20
Παρακολούθηση Οικοσυστημάτων και Τοπίων
3
 
3
Δημόπουλος – Κατή -Κούτσιας
3
ΠΕ.Ζ30
Διδακτική των Περιβαλλοντικών Επιστημών
3
 
3
Ματθόπουλος
4
ΠΕ.Ζ40
Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης
3
 
3
Κούτσιας
5
ΠΕ.Ζ50
Μεσογειακά Οικοσυστήματα
3
 
3
Πανίτσα
6
ΠΕ.Ζ60
Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη
3
 
3
Π.Δ. 407/80 (Αυδίκος)
7
ΠΕ.Ζ70
Χωροταξία
3
 
3
Π.Δ. 407/80 (Αυδίκος)
8
ΠΕ.Ζ80
Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων
3
 
3
Τεκερλεκοπούλου
9
ΠΕ.Ζ90
Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων
3
 
3
Τεκερλεκοπούλου
10
ΠΕ.Ζ100
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία ΙΙ
3
 
3
Τσιάμης
Η' Εξάμηνο
1
ΠΕ.Η10
Διοίκηση Επιχειρήσεων
3
 
3
Π.Δ. 407/80 (Μοίρα)
2
ΠΕ.Η20
Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση
3
 
3
Ματθόπουλος
3
ΠΕ.Η30
Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
3
 
3
Κούτσιας
4
ΠΕ.Η40
Λιμνολογία
3
 
3
Κεχαγιάς – Ζαχαρίας
5
ΠΕ.Η50
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
3
 
3
Ζαχαρίας
6
ΠΕ.Η60
Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
3
 
3
Ακράτος
7
ΠΕ.Η70
Αποκατάσταση Εδαφών και Υπογείων Νερών
3
 
3
 
8
ΠΕ.Η80
Περιβαλλοντική Γονιδιωματική και Μεταγονιδιωματική
3
 
3
Μπούρτζης – Τσιάμης
9
ΠΕ.Η90
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
3
 
3
Μπούρτζης - Βλαστός
10
ΠΕ.Η100
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
3
 
3
Μιχαλακάκου - Καραμάνης
11
ΠΕ.Η110
Εγγειοβελτιωτικά Έργα
3
 
3
Καλαβρουζιώτης
12
ΠΕ.Η120
Τεχνικό Σχέδιο/ AUTOCAD
3
 
3
Π.Δ. 407/80 (Σαλμάς)
13
ΠΕ.Η130
Πρακτική Άσκηση/Erasmus
1
 
1
Μιχαλακάκου
Θ' Εξάμηνο
1
ΠΕ.Θ10
Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
3
 
3
Κατή
2
ΠΕ.Θ20
Βιογεωγραφία
3
 
3
Πανίτσα – Δημόπουλος
3
ΠΕ.Θ30
Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
3
 
3
Καραμάνης
4
ΠΕ.Θ40
Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση
3
 
3
Καραμάνης
5
ΠΕ.Θ50
Τεχνολογία Πόσιμου Νερού
3
 
3
 
6
ΠΕ.Θ60
Φαινόμενο Θερμοκηπίου και Κλιματικές Μεταβολές
3
 
3
Φωτιάδη

 

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων