Skip to main content

Environmental Impact Assessment Studies

1. Εισαγωγή: Βασικές έννοιες στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θεσμικό πλαίσιο και κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων. Προμελέτες και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 2. Περιεχόμενα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Εισαγωγικά στοιχεία και ομάδα μελέτης. Πτυχίο μελετητή. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος. Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας. 3. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (φάσεις κατασκευής και λειτουργίας): Μέτρηση και διάδοση θορύβου από σημειακές και γραμμικές πηγές. Διασπορά αέριων ατμοσφαιρικών ρύπων. Υδρόσφαιρα και υδατική ρύπανση. Κατείσδυση εδαφικών ρύπων μέσα από τους εδαφικούς ορίζοντες και ισόθερμες προσρόφησης. Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Εναλλακτικές λύσεις. Γενικά στοιχεία. 4. Εκτίμηση των επιπτώσεων στα μη βιοτικά χαρακτηριστικά: Εκτίμηση επιπτώσεων στο κλίμα και το βιοκλίμα. Εκτίμηση των επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά. Εκτίμηση των επιπτώσεων στη γεωλογία, τα τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά. 5. Εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον: Θεσμοθετημένα κριτήρια. Χαρακτηριστικά μεγέθη. Φυσικά ενδιαιτήματα. Φέρουσα ικανότητα οικοσυστήματος. Ποσοτικά μεγέθη. 6. Εκτίμηση των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον: Χρήσεις γης. Δομημένο περιβάλλον. Ιστορικό & πολιτιστικό περιβάλλον. Κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης επιπτώσεων. 7. Εκτίμηση των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον: Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα.  Εκτίμηση των επιπτώσεων από θόρυβο, δονήσεις και ακτινοβολίες. Εκτίμηση των επιπτώσεων στα νερά. 8. Περιβαλλοντική δήλωση & Περιβαλλοντικοί όροι: Δομή και ανάλυση. Συνοπτική μήτρα επιπτώσεων. Προτεινόμενα μέτρα ελέγχου των επιπτώσεων. Παρακολούθηση των επιπτώσεων. Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων. 9. Ανάλυση πραγματικών ΜΠΕ: ΜΠΕ οδοποιίας/ υδατοκαλλιέργειας. 10. Ανάλυση πραγματικών ΜΠΕ: ΜΠΕ παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. 11. Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες:  Δομή και ανάλυση. ΕΠΜ και χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 12. Εμπειρία από την εφαρμογή των περιβαλλοντικών μελετών στην Ελλάδα. Κριτική θεώρηση. Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. 13. Σύγχρονα θέματα. Ανάλυση κύκλου ζωής. Οικολογικό σήμα προϊόντος. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

Semester
9th
Course Code
ENE.910
Lectures
3
Coaching
3
ECTS
5
Factor
2,0
Credits
6