Γενικές ανακοινώσεις

Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση σχετικά με τη δράση «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Εμπειρίας

Ενημέρωση σχετικά με την παιδαγωγική επάρκεια των φοιτητών και αποφοίτων.

Συνημμένα: 

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.  την υπ΄ αριθμ 432/14560/8.6.2016 διαπιστωτική πράξη εκλογής της Καθηγήτριας κ. Παναγιώτας Μιχαλακάκου σε θέση Προέδρου του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με διετή θητεία και λήξη την 31.8.2018
2. το υπ΄αριθμ 1312/26506/22.9.2017 έγγραφο της Προέδρου του τμήματος κας Π. Μιχαλακάκου με το οποίο ορίστηκε Αναπλ Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ο Καθηγητής κ. Ευάγγελος Παπαδάκης, με θητεία από 22.9.2017 έως 31.8.2018

Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα "Υγεία και Ασφάλεια στους νέους: videogames, οφέλη και εθισμός"

Στο πλαίσιο  της Εβδομάδας Υγείας και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών 2018, που φέτος θα διεξαχθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Ειδικό Γραφείο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υγείας, το Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας και η Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας, διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

"Υγεία και Ασφάλεια στους νέους: videogames, οφέλη και εθισμός”.

Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής

Προς: Τα μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής

Κοιν: Εκπροσώπους  ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ενημερώνουμε τα μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής ότι θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ στην αίθουσα τελετών (Α' κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) την  17Η  Μαΐου 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 ΠΜ.

Η σχετική πρόσκληση με τα θέματα της συνεδρίασης  θα σας κοινοποιηθεί το προσεχές διάστημα.

 

Ανακοινώσεις Υποτροφιών

Προγράμματα υποτροφιών Γαλλίας, Κίνας και ιδρύματος Φανουράκη.

Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση σχετικά με τη δράση «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο», για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Συνημμένα: 

Προκήρυξη ERASMUS+ για σπουδές 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.upatras.gr/el/node/7432 όπου έχει αναρτηθεί η προκήρυξη, καθώς και την ιστοσελίδα: http://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility.

Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα: 

Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης του Τμήματος

Πράξη συγκρότησης Συνέλευσης του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, για το διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2018.

 

Συνημμένα: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ επί της διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων Φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος

Αριθ. Πρωτ: 1760/34662

ΠΡΟΣ :

- Τους Συλλόγους : α)Προπτυχιακών, β)Μεταπτυχιακών Φοιτητών και γ)Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος ΔΠΦΠ

- Όλους τους Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής:  α)Προπτυχιακούς, β) Μεταπτυχιακούς και γ)Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος ΔΠΦΠ

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων στη Συνέλευση του Τμήματος

Αριθ. Πρωτ: 1680/33597

ΠΡΟΣ : Όλους τους Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής  (α: Προπτυχιακούς, β: Μεταπτυχιακούς και γ:Υποψήφιους Διδάκτορες) του Τμήματος ΔΠΦΠ.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π,  έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 2  παρ. β΄, 21 παρ. γ, δ και 84 του ν. 4485/2017 (Α΄114)

β) Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του  ν. 4485/2017 (Α 114)»

Απάντηση στην Πρόσκληση του συνδέσμου Ε.Ν.Α., σε Ημερίδα με τίτλο: «Επανίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας»

Οι Καθηγητές του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, (ΔΠΦΠ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών αποφασίσαμε ομόφωνα στην Συνέλευση του Τμήματος που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 07/06/2017 να μην παραστούμε στην ημερίδα με τίτλο: «Επανίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας» για τους ακόλουθους λόγους:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΨΕΥΔΕΣ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ FACEBOOK

Πρόσφατα αντιληφθήκαμε ότι είχε καταχωρηθεί στο facebook προφίλ με τη φωτογραφία και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου διδάκτορα κ. Σταύρου Γεωργόπουλου, ο οποίος εμφανιζόταν ως Λέκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αυτό το προφίλ δημιουργήθηκε εν αγνοία του κ. Γεωργόπουλου από τρίτα άτομα, στα πλαίσια ενός πραγματικά κακόγουστου αστείου για το οποίο αναμένεται σύντομα επίσημη συγγνώμη.

Ο κ. Γεωργόπουλος δεν έχει καμιά σχέση με οποιαδήποτε επικοινωνία συνέβη μέσω αυτού του προφίλ.

Μαρία Παπαδάκη, Καθηγήτρια

Εσπερίδα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Αειφορία στο Δομημένο Περιβάλλον

Εσπερίδα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Αειφορία στο Δομημένο Περιβάλλον, Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας (27-03-2017).

 

Συνημμένα: 

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Φανουράκη και το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Προκήρυξη υποτροφιών του ιδρύματος Λ. Φανουράκη και του ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

 

Πρόσκληση Συμμετοχής στο ERASMUS+

Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Συνημμένα: 

Ενημέρωση Σχετικά με την Hλεκτρονική Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία έκδοση του browser chrome (56.0.2924.87, ημερομηνία έκδοσης 02.02.2017) παρουσιάζει προβλήματα συμβατότητας με το portal του Ψηφιακού Άλματος https://progress.upatras.gr

Οι χρήστες του portal μπορούν να συνδεθούν με Mozilla Firefox ή Internet Explorer.

 

Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Erasmus+

Στο πλαίσιο της όσο το δυνατόν καλύτερης ενημέρωσης του φοιτητικού πληθυσμού στα θέματα της κινητικότητας, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου διοργανώνει ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ την Παρασκευή, 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρα 10.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κεντρικού κτηρίου στο Αγρίνιο (Γ. Σεφέρη 2), μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Συνημμένα: 

Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας 2016

Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που παρακολούθησαν το σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας 9-10 Μαΐου 2016, να περάσουν από τη Γραμματεία για να παραλάβουν το σχετικό πιστοποιητικό.

 
Από την Γραμματεία

15 Προγράμματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών & Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ ΠΠ

Σας ενημερώνουμε ότι είναι ανοικτές οι εγγραφές στα παρακάτω 15 προγράμματα e-learning του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους:

Α. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

4ος Πανελλήνιος Ανοικτός Ατομικός Διαγωνισμός Σκακιστικού Σκίτσου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΙΤΣΟΥ.

 

Υποτροφίες «Ανδρέας Μεντζελόπουλος»

Προκηρύσσονται οι κάτωθι υποτροφίες οι οποίες υποστηρίζονται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και αφορούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

1. Για Προπτυχιακές Σπουδές

Προκηρύσσονται 30 υποτροφίες των 5.000 €/έτος για πρωτοετείς (νέο-εισαχθέντες το 2016) οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Η υποτροφία συνεχίζεται σε όλα τα έτη σπουδών, εφόσον ο υπότροφος έχει καλή απόδοση στις σπουδές του.

Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 για Έλληνες Πολίτες.
 

 

Συνημμένα: 

Θερινό Σεμινάριο στη Γεωργία

Πρόγραμμα θερινού σεμιναρίου σε ξένους πολίτες στο «Georgian Manuscript» στη Γεωργία για το έτος 2016.

 

Συνημμένα: 

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

 

Συνημμένα: 

Υποτροφίες για Σπουδές στην Τουρκία

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

Συνημμένα: 

Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη δράση "Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο".

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ERASMUS +

Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στο Αγρίνιο, για ενημέρωση των εκεί φοιτητών, την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016 και ώρα 12 μ. Η ενημέρωση θα αφορά σε όλες τις δυνατότητες μετακίνησης που προσφέρει στον φοιτητικό πληθυσμό το πρόγραμμα ERASMUS+ και απευθύνεται

Συνημμένα: 

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδ. Έτους 2014-2015

Ετήσια απογραφική έκθεση του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

 

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων