Γενικές ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Ανακοινώνεται στους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών ότι η πάσης φύσεως επικοινωνία με τα Τμήματα, τις Σχολές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, θα γίνεται εφεξής μόνο μέσω του λογαριασμού e-mail που τους έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας
Ασημακόπουλος Σπυρίδων

Ανανέωση εγγραφών των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ανακοινώνεται ότι η δικτυακή πύλη για ανανέωση εγγραφών των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, είναι διαθέσιμη από 02-09-2020 έως και 5-10-2020.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος 

Ανανέωση εγγραφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-21, χειμερινού εξαμήνου

Ανανέωση εγγραφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-21, χειμερινού εξαμήνου.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανανέωσης εγγραφών στην ηλεκτρονική γραμματεία του Πανεπιστημίου Πατρών για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-21, από 02.09.2020 μέχρι και 05.10.2020.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος ΜΗΧ. ΠΕΡ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι από 1/9/2020 ξεκινά η επαναλειτουργία των εστιατορίων όπου θα σιτίζονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου, στο Κουκούλι, και στις πόλεις του Μεσολογγίου, Αγρινίου, Αιγίου, Πύργου και Αμαλιάδας.

Η σίτιση των φοιτητών της πόλης του Αγρινίου θα λαμβάνει χώρα στο νέο χώρο εστίασης επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 5-7 (πρώην Αναπαύσεως). Η σίτιση θα γίνεται με τη λήψη του φαγητού σε πακέτο και σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης για την πανδημία του covid 19.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2020-2021

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ότι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση https://sitisi.upatras.gr, δίνοντας username/password που διαθέτουν από 01-09-2020 έως 30-10-2020. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά, το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf (πχ. με σαρωτή (scanner), κλπ.), καταχωρώντας στο ηλεκτρονικό σύστημα κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Πάτρα 29 Ιουλίου 2020

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:688/24996

ΘΕΜΑ: Επί της διεξαγωγής εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Πρακτικά Αξιολόγησης στο πλαίσιο της Πράξης Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών:

• Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ. αριθμ. 49730 / 27.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αφορά στα 131 Επιστημονικά Πεδία): https://uproskliseis.upatras.gr/job/fk-81288-e-y-d-mantzavinos-24-09-20/Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (έως την 1η.10.2020).

Υποτροφίες Σλοβακίας

Υποτροφίες Σλοβακίας

Συνημμένα: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για το στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020 με καταληκτική ημερομηνία 2/10/2020.

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων -22-09-20 Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

22-09-20 Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ξεκινά η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2020 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από σήμερα, Τρίτη 22 έως και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.

" Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

 

"Διαχείριση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου φοιτητών ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021"-

Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο οποίο επισυνάπτεται η επιστολή του ΟΑΣΑ με θέμα"Διαχείριση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου φοιτητών ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021"

Συνημμένα: 

Ανακοίνωση, κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ έτους 2020-21

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-2020-21

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» Για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» Για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Προκήρυξη μιας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προκήρυξη μιας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Nέο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Βιοηθική –Ιατρική Ηθική» από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Nέο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Βιοηθική –Ιατρική Ηθική» από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δεύτερη παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2019-2020

Δεύτερη παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2019-2020

Συνημμένα: 

Περί του καθορισμού ακαδημαϊκού ημερολογίου 2020-2021

Απόφαση της Συγκλήτου περί του καθορισμού ακαδημαϊκού ημερολογίου 2020-2021,

Επί της διεξαγωγής εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Πάτρα 29 Ιουλίου 2020

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:688/24996

ΘΕΜΑ: Επί της διεξαγωγής εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (έκτακτη συνεδρίαση 172/29.7.2020)

Επί της διεξαγωγής εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Πάτρα 29 Ιουλίου 2020

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:688/24996

ΘΕΜΑ: Επί της διεξαγωγής εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 131 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 131 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81288) – Ε.Υ.: Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου).

Επί του θέματος της παράδοσης των τίτλων σπουδών,

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID 19 που έχουν επιβληθεί και μέχρι την πλήρη επάνοδο του Ιδρύματος σε κανονική λειτουργία, ανεστάλησαν όλες οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών και των διδακτόρων καθώς και οι τελετές απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.

1.Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Επί του θέματος της παράδοσης των τίτλων σπουδών,

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID 19 που έχουν επιβληθεί και μέχρι την πλήρη επάνοδο του Ιδρύματος σε κανονική λειτουργία, ανεστάλησαν όλες οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών και των διδακτόρων καθώς και οι τελετές απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.

1.Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους από τις Γραμματείες των Τμήματος.

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ

Συνημμένα: 

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2019-2020.

παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2019-2020.

Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Alzahra του Ιράν

Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Alzahra του Ιράν

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος