Γενικές ανακοινώσεις

Παράταση Εγγραφών των Πρωτοετών Φοιτητών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος

Σας γνωρίζουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr θα παραμείνει ενεργή από την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 προκειμένου οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντός της καθορισμένης προθεσμίας, να συμπληρώσουν τα λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην υπ' αριθμ. 289/09/10/2019 συνεδρία αποφάσισε παράταση καταθεσης των αιτήσεων για βεβαίωση ισοτιμίας του χειμερινού εξάμηνου, 2019-20, μέχρι στις 31/10/2019.

Οι αιτήσεις που θα κατατίθενται μεταγενέστερα από την ως άνω ημερομηνία θα μεταφέρονται για τα επόμενα εξάμηνα , εαρινό κλπ.

Απο την Γραμματεία του Τμήματος

Νέο - Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών

Aπό την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019* οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, πρωτοετείς φοιτητές, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf, τα οποία είναι:

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Πιστοποιητικό γέννησης

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ( Ν. 4610/2019 αρθρο 36 παρ. ββ.)

Α) Οι απόφοιτοι του Τμήματος (ΔΠΦΠ), Μηχανικών Περιβάλλοντος, που έχουν υποβάλει αίτηση για βεβαίωση ισοτιμίας, (σύμφωνα με τον Ν. 4610/2019, άρθρο 36 παρ. ββ), μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα, του χειμερινού εξαμήνου, που προκύπτουν από αντιστοιχίες.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Η περίοδος ανανέωσης εγγραφής για τους προπτυχιακούς φοιτητες  για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2019-2020, είναι έως 31 Οκτωβρίου 2019. Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται στο,  https://progress.upatras.gr.

-Η ανανέωση εξαμήνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία.

-Για τις δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020 θα βγει νεότερη ανακοίνωση.

ΝΕΟ "Αντιστοιχίες Μαθημάτων Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος"

                                                                         ΝΕΟ

Ανακοίνωση για τους Αποφοίτους για τη Λήψη Βεβαίωσης Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του Τίτλου Σπουδών με τον Τίτλο Σπουδών του Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΔΠΦΠ)

(αφορούν τους απόφοιτους του Τμήματος ΔΠΦΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4610/07-05-2019, άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο ββ),

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ-2019-20

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ-2019-20

“Ανακοίνωση - Eισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

“Ανακοίνωση  -Eισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Η εγγραφή αυτών των επιτυχόντων θα γίνει από Παρασκευή 18-10-2019 μέχρι και Παρασκευή 25-10-2019, χωρίς τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής. Οι επιτυχόντες για την εγγραφή και την ταυτοποίηση θα απευθύνονται κατευθείαν στα Τμήματα/Σχολές επιτυχίας, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών”.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 - Προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο : «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων - εφαρμογή στην παραγωγή ενέργειας».

Συνημμένα: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 - Προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη οικολογικών δεδομένων του ζωοπλαγκτού σε ανοξικά υδάτινα περιβάλλοντα»

Συνημμένα: 

Aνάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών με θητεία από 1.12.2019-30.11.2020 στα συλλογικά όργανα: της ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Aνάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών με θητεία από 1.12.2019-30.11.2020 στα συλλογικά όργανα: της ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020

 

Για  τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής στο Ηλεκρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας  οι δικαιούχοι φοιτητές θα απευθύνοται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Από την Γραμματεία του Τμήματος ΜΗΧ-ΠΕΡ.

"Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020"

Από Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 οι αιτήσεις για τις Μετεγγραφές

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδ. έτους 2018-2019 από τα έσοδα κληροδοτημάτων,

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδ. έτους 2018-2019 από τα έσοδα κληροδοτημάτων.

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδ. έτους 2018-2019 από τα έσοδα κληροδοτημάτων,

προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδ. έτους 2018-2019 από τα έσοδα κληροδοτημάτων.

Σχετικά με την υποχρεωτική ανανέωση του προσωπικού δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης με τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ για το ακαδ. έτος 2019-2020 και την έκδοση νέας κάρτας.

Σχετικά με την υποχρεωτική ανανέωση του προσωπικού δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης με τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ για το ακαδ. έτος 2019-2020 και την έκδοση νέας κάρτας.

Συνημμένα: 

Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων, κ. Λευθεριώτη Γ: Εφαρμοσμένη Υδραυλική.

Έναρξη των μαθημάτων, κ. Λευθεριώτη Γ: Εφαρμοσμένη Υδραυλική

email:gleytheriot [at] upatras [dot] gr

Συνημμένα: 

Πρόγραμμα Proof of Concept Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Υποβολή Προτάσεων 3ου κύκλου Πρόγραμμα Proof of Concept Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος “ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ”

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος “ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ” Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος “ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ”, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4/10/2019 στις 09:00 στην αίθουσα 4. Η Διδάσκουσα Θωμάτου Άννα-Ακριβή

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΑΡΧΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ”

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΑΡΧΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ” Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος “ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΑΡΧΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ”, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2/10/2019 στις 12:00 στην αίθουσα 6. Η Διδάσκουσα Θωμάτου Άννα-Ακριβή

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος “ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ”

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος “ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ” Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος “ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ”, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 1/10/2019, στις 15:00, στην αίθουσα 3.

Ο Διδάσκων Παπαδήμας Χρήστος

email:chpapadimas [at] gmail [dot] com

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 -2019-20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 -2019-20

Συνημμένα: 

Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)¨

Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)¨

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Tο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με διακρίσεις σε επιστημονικούς διαγωνισμούς (απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για νέους επιστήμονες ή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) και τους έχει απονεμηθεί, πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο).

Eγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.

Eγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθούν από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2019. 1. Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας της παρ. 4Β1, του άρθρου 1 της με αρ.πρωτ.

Συνημμένα: 

Yποβολή αίτησης μεταφοράς θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Υποβολή αίτησης μεταφοράς θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική (συνημμένη) υπ' αριθ. 143458/Ζ1/14.9.2015 (ΦΕΚ 2011/16.9.2015, τ.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Σύμφωνα με την από 18/9/2019 Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 ξεκίνησε στις 18.09.2019 και θα ολοκληρωθεί στις 27.09.2019 στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου https://eregister.it.minedu.gov.gr (Το πλήρες κείμενο του Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://www.minedu.gov.gr/rss/42914-18-09-19-ilektroniki-eggrafi-epityxo... ).

© 2008-2019, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος