Γενικές ανακοινώσεις

Εκδήλωση με θέμα «Βιοποικιλότητα… ανάδειξη της φροντίδας της επιστήμης για τον άνθρωπο»

Εκδήλωση με θέμα «Βιοποικιλότητα… ανάδειξη της φροντίδας της επιστήμης για τον άνθρωπο».

Συνημμένα: 

Εκδήλωση με θέμα «Ελάφι και τσακάλι: άλλοτε κοινά, σήμερα απειλούμενα ζώα της Ελλάδας

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλεί σε ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Ελάφι και τσακάλι: άλλοτε κοινά, σήμερα απειλούμενα ζώα της Ελλάδας.

Συνημμένα: 

Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

Η πορεία για τα Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Συνημμένα: 

Πρόταση μετονομασίας του τμήματος σε τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πρόταση μετονομασίας του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων σε τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Συνημμένα: 
© 2008-2016, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων