Μεταπτυχιακά

Υποτροφίες Τεχνολογικού Ινστιτούτου Πεκίνου 2017

Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στην αγγλική γλώσσα από τo Beijing Institute of Technology (BIT) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Υποτροφίες «Παν. Τριανταφυλλίδη»

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη».

 

Συνημμένα: 

Υποτροφίες Κληροδοτήματος «Ζωής Σούτσου»

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ».

 

Συνημμένα: 

Υποτροφίες Χονγκ Κονγκ 2016-2017

Πρόγραμμα υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για διδακτορικές σπουδές στο Χονγκ Κονγκ για το έτος 2016-2017.

 

Υποτροφίες Ιαπωνίας για το έτος 2017

Προκήρυξη του ιαπωνικού πενταετούς διδακτορικού κύκλου σπουδών με τίτλο: “GRIPS – Global Governance Program (G–cube)” για το έτος 2017.

 

Υποτροφίες Κληροδοτήματος Βέλλιου

Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στην αλλοδαπή, ακαδ. έτους 2013-2014, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Συνημμένα: 

Δικτυακή Πύλη για Αιτήσεις ΠΜΣ/ΔΠΣ

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εισαγωγής και να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, εντός της προθεσμίας υποβολής, από τη δικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

ή ταχυδρομικά, σύμφωνα με την πρόσκληση.

Από τη Γραμματεία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος"

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

«Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος»,

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Χονγκ Κονγκ

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Χονγκ Κονγκ, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΩΝ - ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

ΤΟΠΟΣ:  ΟΡΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ (ΖΗΡΕΙΑ), ΟΡΕΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΟΣ:  1,2 & 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

MAX ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:  50

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Παρακαλείστε να δηλώσετε τα ονόματά σας στον Πίνακα που επισυνάπτεται από 20/11/2015 έως 25/11/2015 στο εργαστήριο Οικολογίας και Διαχείρισης Βιοποικιλότητας (ώρα 11:00 έως 16:00).

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 25ης Νοεμβρίου 2015.

Βραβεία Μετρολογίας της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απονομή βραβείων Μετρολογίας από την Επιστημονική Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων σε νέους ερευνητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την Διδακτορική τους Διατριβή την τελευταία τριετία.

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες.

 

Συνημμένα: 

Πρόγραμμα Υποτροφιών για Διδακτορικές Σπουδές στο Χονγκ Κονγκ

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

 

Συνημμένα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: 

«Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος», 

Tελετή ορκωμοσίας διδακτόρων , ΠΜΣ

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα για  την τελετή ορκωμοσίας διδακτόρων. 

Συνημμένα: 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Το μάθημα «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 27/5/2015, θα διεξαχθεί  τη Δευτέρα 25/5/2015 και ώρα 16:00.

 

Η υπεύθυνη  Καθηγήτρια

Τεκερλεκοπούλου Αθανασία

ΑΠΟΝΟΜΗ για ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ

 


ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/11/2014 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11/11/2014  ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΟΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Συνημμένα: 

Διαχείριση χλωρίδας

Δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Συνημμένα: 

Θέσεις για Διδακτορική Διατριβή

Το  Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας προσφέρει τα ακόλουθα θέματα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

 

1) Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Οχήματα Αστικών Μετακινήσεων: Αφορά στον σχεδιασμό και κατασκευή πρότυπων ηλεκτρικών οχημάτων για αστικές μετακινήσεις, τα οποία να χρησιμοποιούν ΑΠΕ.

 

2) Μαθηματική προσομοίωση τεχνητών υγροβιοτόπων (ΤΥ): Αφορά στην μικροσκοπική προσομοίωση της ροής, διάχυσης και βιοχημικών αντιδράσεων σε μια κοκκώδη δομή, η οποία θα προσομοιάζει έναν τεχνητό υγ

Εφαρμοσμένη Υδραυλική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 3ου έτους ότι το μάθημα της Εφαρμοσμένης Υδραυλική της Τετάρτης 30/5/2012 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα και θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων                                  

Χρήστος Ακράτος

Λέκτορας

Αποτελέσματα Αξιολόγησης ΠΜΣ "Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών"

Αποτελέσματα αξιολόγησης μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο: "Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών".

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαικού Έτους 2012-2013 για το Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών», του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων συνεργαζόμενο με τα Τμήματα Βιολογίας Πάτρας και Βιολογίας ΑΠΘ.

Προκήρυξη θεμάτων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας προσφέρει τα ακόλουθα θέματα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

Προκήρυξη θεμάτων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει τα ακόλουθα θέματα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

Τομεας Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Προκήρυξη θεμάτων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας προσφέρει τα ακόλουθα θέματα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

Συνημμένα: 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος