Προσωπικό

Εκλογή του Καθ. Ι. Δεληγιαννάκη σε θέση επισκέπτη καθηγητή στη Ζυρίχη

Ο Καθηγητής του Τμήματός μας κ. Ιωάννης Δεληγιαννάκης εκλέχτηκε Επισκέπτης Καθηγητής “Gastprofessur” στο Department of Mechanical and Process Engineering Particle Technology Laboratory του ΕΤΗ Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), προκειμένου να παραμείνει για 12 μήνες στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άδειας (sabbatical stay).

Συνημμένα: 
© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος