Έρευνα

Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης για Νέους Ερευνητές

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Συνημμένα: 

Collaborative Digitization of  Natural and Cultural Heritage, CD-ETΑ, INTERREG EUROPE

Έργο «Collaborative Digitization of  Natural and Cultural Heritage, CD-ETA», Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «INTERREG EUROPE».

Υποτροφίες Ελβετίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πρόγραμμα Υποτροφιών Αριστείας της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για σπουδές στην Ελβετία για το έτος 2017-2018.

 

Διενέργεια Συνεδρίου Οικονομικών Περιβάλλοντος

Το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσε με επιτυχία τα τρία πρώτα Πανελλήνια Συνέδρια Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο στις 4-5 Νοεμβρίου 2016 στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος (πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο, Γ. Καρτάλη 72).

Ερευνητική αξιολόγηση του Τμήματός μας για το έτος 2013

Ερευνητική αξιολόγηση του Τμήματός μας για το έτος 2013

Συνημμένα: 

Ερευνητική αξιολόγηση του Τμήματός μας για το έτος 2011

Ερευνητική αξιολόγηση του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π. για το έτος 2011.

Συνημμένα: 

Ερευνητική αξιολόγηση του τμήματος Δ.Π.Φ.Π. για το έτος 2010

Ερευνητική αξιολόγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το έτος 2010.

Συνημμένα: 

Ερευνητική αξιολόγηση για το έτος 2009

Ερευνητική αξιολόγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το έτος 2009.

Συνημμένα: 

Ερευνητική αξιολόγηση του Τμήματος για το έτος 2008

Ερευνητική αξιολόγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το έτος 2008.

Συνημμένα: 
© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος