Skip to main content

Προσωπικό

Οι εργαζόμενοι που στελεχώνουν το Τμήμα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ). Σε τρεις βαθμίδες μπορούν να διακριθούν τα μέλη ΔΕΠ. Ξεκινώντας από την βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και ανεβαίνοντας ιεραρχικά συναντούμε την βαθμίδα του του Αναπληρωτή Καθηγητή και τέλος την βαθμίδα του Καθηγητή.

Οι διδακτικές, ερευνητικές και εργαστηριακές ανάγκες πολλές φορές καλύπτονται από επιστήμονες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/80.

Το διδακτικό προσωπικό ενισχύεται επίσης και από Μεταδιδάκτορες, στους οποίους ανατίθενται διδακτικά καθήκοντα στα πλαίσια του προγράμματος για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας.

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ). Τα μέλη ΕΤΕΠ παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Τμήματος, προσφέροντας εξειδικευμένες εργαστηριακές/τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του Τμήματος.

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ). Τα μέλη ΕΔΙΠ επιτελούν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών.

To Διοικητικό Προσωπικό απαρτίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους (μόνιμους ή με σύμβαση αορίστου χρόνου) οι οποίοι υπάγονται στην διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών.