Skip to main content

Ειδικά Θέματα Υδρογεωλογίας

1. Η προέλευση του νερού ως αντικείμενο της Υδρογεωλογίας. Η υδρογεωλογία σε σχέση με τις φυσικές επιστήμες και ως κλάδος της Υδρολογίας. 
2. Υδρολογικό ισοζύγιο στο πλανήτη. Εκτίμηση των αναγκών σε νερό για την ύδρευση, την άρδευση, την υδροδότηση βιομηχανικών και τουριστικών μονάδων.
3 και 4. Αναφορά στον υδρολογικό κύκλο και το υδρολογικό ισοζύγιο. Στατιστική επεξεργασία των βροχοπτώσεων και κατασκευή βροχομετρικών χαρτών. 
5 και 6. Δυνητική και πραγματική εξατμισοδιαπνοή και μέθοδοι υπολογισμού. Μέτρηση της απορροής, στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων απορροής, το μοναδιαίο υδρογράφημα και η χρήση του.
7 και 8. Η κίνηση του υπόγειου νερού στα πορώδη μέσα, ο νόμος του Darcy και τα κριτήρια ισχύος του, διαπερατότητα και υδροπερατότητα, μεταβιβαστικότητα και αποθηκευτικότητα, εμπειρικοί τρόποι εκτίμησης της υδροπερατήτητας με ιχνηθετήσεις και κοκκομετρικές αναλύσεις, δίκτυα ροής και εφαρμογές.
9. Υδραυλική των υπόγειων υδάτων. Τα έργα υδρομάστευσης των υπόγειων υδάτων. Κατακόρυφα, οριζόντια και μικτά υδρομαστευτικά έργα. 
10. Κατασκευή υδρογεωτρήσεων, οι διάφορες τεχνικές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τεχνικής. Τα στάδια κατασκευής των υδρογεωτρήσεων. 
11 και 12. Επιλογή τεχνικών χαρακτηριστικών υδρογεωτρήσεων ανάλογα με τη σκοπούμενη παροχή άντλησης. Υγειονομική προστασία υδρογεωτρήσεων, υπολογισμός κόστους, αντλητικά συγκροτήματα.
13. Επανάληψη και σύνοψη
 

Εξάμηνο
Χειμερινό
Κωδικός Μαθήματος
ΕΝΕ.2050
Ώρες θεωρίας
3
ECTS
5
Συντελεστής βαρύτητας
1,5
Διδακτικές μονάδες
3