Μεταβατικές Διατάξεις

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Μεταβατικές Διατάξεις

1) Το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και έπειτα.

2) Καταργούνται τα ακόλουθα μαθήματα επιλογής που είχαν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι φοιτητές από το ΠΣ του Τμήματος Διαχείρισης Επιχειρήσων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ) σε χειμερινό εξάμηνο: "Εφαρμογές περιφερειακής ανάπτυξης", "Θέματα επιχειρηματικότητας", και "Διαχείριση έργων" με 6 ECTS το καθένα. Οι φοιτητές που είχαν δηλώσει τα παραπάνω μαθήματα πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και δεν έχουν επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό, θα δηλώσουν στη θέση τους κάποιο άλλο μάθημα επιλογής.

3) Εισάγονται τα ακόλουθα μαθήματα επιλογής:

Α) Σε χειμερινό εξάμηνο: "οικονομικά περιβάλλοντος", και "Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων" με 6 ECTS το καθένα.

Β) Σε εαρινό εξάμηνο: "Κυκλική οικονομία, Βιωσιμότητα, Κανοτομία" με 5 ECTS.

4) H Πτυχιακή (Διπλωματική) Εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS και η δήλωσή της θα γίνεται μόνο αν έχουν κατοχυρωθεί μαθήματα που να αντιστοιχούν στα 2/3 του συνόλου των πιστωτικών μονάδων στα πρώτα 8 εξάμηνα (8 εξάμηνα x 30 ECTS=240 ECTS x 2/3=160 ECTS~27 μαθήματα).

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων