Skip to main content

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’). ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 23-24

24 Οκτ 2023, 10:01