Οι Σπουδές στο Τμήμα μας

Εκτυπώσιμη μορφή

Στόχος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται τόσο στις διεθνείς εξελίξεις στην εν λόγω επιστημονική περιοχή, όσο και στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες μελέτης των προβλημάτων προστασίας και σχεδιασμού διαχείρισης περιοχών, και των φυσικών πόρων με αειφορική-ολοκληρωμένη προσέγγιση.

© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος