Ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών 2014

Σας γνωρίζουμε ότι η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Μαΐου  2014 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού κινηματογράφου «ΑΝΕΣΙΣ»

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΔΟΞΟΣ

Σύμφωνα με απόφαση (http://eudoxus.gr/Files/dianomi_earinou_13_14.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014.

 

Δηλώσεις Μαθημάτων: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Από 5/6/2013 με το Π.Δ. 89/2013 (ΦΕΚ 130/5-6-2013) το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων εντάχθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείτε το ΦΕΚ.

Συνημμένα: 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012, κοινοποιήθηκε αρμοδίως από την Α.ΔΙ.Π. (ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) στο Τμήμα μας η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης έχει αναρτηθεί επίσημα στο δικτυακό τόπο της Α.ΔΙ.Π.

Ερευνητικές διακρίσεις του Τμήματός μας

Από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για το Πρόγραμμα Βασικής και Μεταδιδακτορικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή 2013". 

 

Υποβλήθηκαν 120 έγκυρες προτάσεις και επιλέχθηκαν 23 για να χρηματοδοτηθούν. 

 

Μεταξύ αυτών και δυο προτάσεις από το Τμήμα μας.

 

Θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας. 

 

Στεγαστικό Επίδομα φοιτητών

Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές /τριες ότι οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να τους χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ είναι τα ακόλουθα :

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

α) Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

β) Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους με πιστοποιητικό του Τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε ε

Ερευνητική Αξιολόγηση για το έτος 2012

Η ετήσιος ρυθμός παραγωγής ερευνητικού έργου αυξήθηκε από 2,60 δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ το έτος 2000 σε 3,59 δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ το έτος 2012 . Ο μέσος ετήσιος ρυθμός παραγωγής δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ ανέρχεται σε 3,11 δημοσιεύσεις/ΔΕΠ για όλη την περίοδο λειτουργίας του Τμήματος για την περίοδο λειτουργίας του Τμήματός μας.

Έγγραφα: 
© 2008-2014, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων