ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

 

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012, κοινοποιήθηκε αρμοδίως από την Α.ΔΙ.Π. (ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) στο Τμήμα μας η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης έχει αναρτηθεί επίσημα στο δικτυακό τόπο της Α.ΔΙ.Π.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η ορκωμοσία των προπτυχιακών  φοιτητών του  Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,  (εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου)  θα γίνει στις 19  Δεκεμβρίου 2014  και ώρα 13.00 μεσημβρινή,  Αίθουσα   αμφιθεάτρου    Γ. Σεφέρη 2   Αγρίνιο

 

Συνημμένα: 

Ερευνητική αξιολόγηση του Τμήματός μας για το έτος 2013

Ερευνητική αξιολόγηση του Τμήματός μας για το έτος 2013

Συνημμένα: 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15

Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων: 29-9-2014

Συνημμένα: 

Το ηλιακό μας όχημα ταξιδεύει (τώρα και στην TV)

Νεώτερα για το νέο μοντέλο του ηλιακού μας οχήματος

Tώρα και στην TV (ποιός μας πιάνει...)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2008-2014, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων