Ερευνητική αξιολόγηση του Τμήματός μας για το έτος 2013

Ερευνητική αξιολόγηση του Τμήματός μας για το έτος 2013

Συνημμένα: 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15

Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων: 29-9-2014

Συνημμένα: 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012, κοινοποιήθηκε αρμοδίως από την Α.ΔΙ.Π. (ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) στο Τμήμα μας η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης έχει αναρτηθεί επίσημα στο δικτυακό τόπο της Α.ΔΙ.Π.

ΑΠΟΝΟΜΗ για ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ

 


ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/11/2014 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11/11/2014  ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΟΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Συνημμένα: 

Το ηλιακό μας όχημα ταξιδεύει (τώρα και στην TV)

Νεώτερα για το νέο μοντέλο του ηλιακού μας οχήματος

Tώρα και στην TV (ποιός μας πιάνει...)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ερευνητικές διακρίσεις του Τμήματός μας

Από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για το Πρόγραμμα Βασικής και Μεταδιδακτορικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή 2013". 

 

Υποβλήθηκαν 120 έγκυρες προτάσεις και επιλέχθηκαν 23 για να χρηματοδοτηθούν. 

 

Μεταξύ αυτών και δυο προτάσεις από το Τμήμα μας.

 

Θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας. 

 

© 2008-2014, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων