ΨΗΦΙΣΜΑ για τον θάνατο του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

για τον θάνατο του ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑ

 

 

Συνημμένα: 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014 και Ώρα : 12.00 θα γίνει Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

Συνημμένα: 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15

Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων: 29-9-2014

Συνημμένα: 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 29-09-14 ΜΕΧΡΙ 10-10-14.  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 3ο, 4ο, 5ο & ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου ΕΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Οι εγγραφές των Α/ετών φοιτητών θα γίνονται στην Γραμματεία του Τμήματος.

 

Οι ημερομηνίες των εγγραφών: 15-26 Σεπτεμβρίου 2014

(ΑΔΑ ΒΔ9Π9-6ΞΣ).

 

Τα δικαιολογητικά  που θα κατατίθενται από τους εισαγόμενους ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο  για την έγγ

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012, κοινοποιήθηκε αρμοδίως από την Α.ΔΙ.Π. (ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) στο Τμήμα μας η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης έχει αναρτηθεί επίσημα στο δικτυακό τόπο της Α.ΔΙ.Π.

Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2014-2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ.

Το ηλιακό μας όχημα ταξιδεύει (τώρα και στην TV)

Νεώτερα για το νέο μοντέλο του ηλιακού μας οχήματος

Tώρα και στην TV (ποιός μας πιάνει...)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ερευνητικές διακρίσεις του Τμήματός μας

Από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για το Πρόγραμμα Βασικής και Μεταδιδακτορικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή 2013". 

 

Υποβλήθηκαν 120 έγκυρες προτάσεις και επιλέχθηκαν 23 για να χρηματοδοτηθούν. 

 

Μεταξύ αυτών και δυο προτάσεις από το Τμήμα μας.

 

Θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας. 

 

Στεγαστικό Επίδομα φοιτητών

Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές /τριες ότι οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να τους χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ είναι τα ακόλουθα :

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

α) Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

β) Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους με πιστοποιητικό του Τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε ε

Ερευνητική Αξιολόγηση για το έτος 2012

Η ετήσιος ρυθμός παραγωγής ερευνητικού έργου αυξήθηκε από 2,60 δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ το έτος 2000 σε 3,59 δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ το έτος 2012 . Ο μέσος ετήσιος ρυθμός παραγωγής δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ ανέρχεται σε 3,11 δημοσιεύσεις/ΔΕΠ για όλη την περίοδο λειτουργίας του Τμήματος για την περίοδο λειτουργίας του Τμήματός μας.

Έγγραφα: 
© 2008-2014, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων