Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Εκτυπώσιμη μορφή

 

 

 

Α' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.110
Μαθηματικά Ι
2
2
5
4
Κουτελιέρης
2
ΠΥ.120
Πληροφορική
2
2
5
4
Κούτσιας
3
ΠΥ.130
Φυσική Περιβάλλοντος Ι
4
 
5
3
Μιχαλακάκου-Καραμάνης
4
ΠΥ.140
Περιβαλλοντική Χημεία - Γεωχημεία
3
3
5
4
Γαλάνη 
5
ΠΥ.150
Γενική Βιολογία
3
3
5
4
Βλαστός-Διονυσοπούλου
6
ΠΥ.160
Αγγλική Ορολογία Ι
3
5
 
2
Κατσάρα
Σύνολο (27 ώρες)
17
10
30
21
 

 

Β' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.210
Μαθηματικά ΙΙ- Διαφορικές Εξισώσεις
2
2
5
4
Κουτελιέρης
2
ΠΥ.220
Γενετική
3
3
5
4
Βλαστός
3
ΠΥ.230
Φυσική Περιβάλλοντος ΙΙ
3
 
5
3
Μιχαλακάκου, Φωτιάδη, Μακρίδης
4
ΠΥ.240
Οργανική Χημεία
3
3
5
4
Γαλάνη
5
ΠΥ.250
Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας
3
3
5
4
Παπαδάκη
6
ΠΥ.260
Αγγλική Ορολογία ΙΙ
3
 
5
2
Κατσάρα
Σύνολο (28 ώρες)
17
11
30
21
 

 

Γ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.310
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
3
3
5
4
Τσιάμης
2
ΠΥ.320
Φυσικοχημεία
3
3
5
4
Μακρίδης-Γαλάνη
3
ΠΥ.330
Μετεωρολογία - Κλιματολογία
3
 
5
3
Φωτιάδη-Μιχαλακάκου
4
ΠΥ.340
Διαχείριση Χλωρίδας & Χερσαίων Οικοσυστημάτων
3
3
5
4
Μεταδιδάκτορας
5
ΠΥ.350
Φαινόμενα Μεταφοράς
3
3
5
4
Μακρίδης
6
ΠΥ.360
Περιβαλλοντική Γεωλογία
3
 
5
4
Ζαχαρίας (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
Σύνολο (31 ώρες)
19
12
30
23
 

 

Δ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.410
Στατιστική
3
3
5
4
Κουτελιέρης, Κούτσιας
2
ΠΥ.420
Οικολογία και Προστασία της Φύσης
3
3
5
4
ΠΔ 407-Κεχαγιάς
3
ΠΥ.430
Μοριακή Βιολογία
3
3
5
4
Τσιάμης
4
ΠΥ.440
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
3
 
5
3
Τεκερλεκοπούλου
5
ΠΥ.450
Αριθμητική Ανάλυση
2
2
5
4
Κουτελιέρης
6
ΠΥ.460
Ρευστομηχανική - Υδραυλική
3
 
5
4
Τεκερλεκοπούλου 
Σύνολο (28 ώρες)
17
11
30
23
 

 

Ε' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.510
Οικολογία & Δυναμική πληθυσμών
3
 
5
3
Κεχαγιάς
2
ΠΥ.520
Φυσικές Διεργασίες
2
1
5
4
Παπαδάκης
3
ΠΥ.530
Υδάτινα Οικοσυστήματα & Διαχείρισή τους
3
2
5
4
Κεχαγιάς
4
ΠΥ.540
Περιβαλλοντική τοξικολογία & Μεταλλαξιγένεση
3
3
5
4
Βλαστός
5
ΠΥ.550
GIS & Μέθοδοι χωρικής ανάλυσης
3
3
5
4
Κούτσιας
6
ΠΥ.590
Μικροβιακή Οικολογία
3
 
5
4
Τσιάμης
Σύνολο (26 ώρες)
17
9
30
23
 

 

ΣΤ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.620
Περιβάλλον & Ενέργεια
3
3
5
4
Καραμάνης
2
ΠΥ.630
Τηλεπισκόπηση
3
3
5
4
Κούτσιας
3
ΠΥ.640
Ατμοσφαιρική ρύπανση
3
 
5
3
Φωτιάδη
4
ΠΥ.650
Βιοχημεία - Βιοτεχνολογία
3
3
5
4
Τσιάμης-Διονυσοπούλου
5
 
Μάθημα επιλογής 1
3
 
5
3
 
6 Μάθημα επιλογής 23 53 
Σύνολο (27 ώρες)
18
9
30
21
 

 

Ζ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.710
Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
3
3
6
4
Τεκερλεκοπούλου
2
ΠΥ.740
Χημικές διεργασίες
3
2
6
4
Τεκερλεκοπούλου
3
 Μάθημα επιλογής 13 63 
4
 
Μάθημα επιλογής 2
3
 
6
3
 
5 Μάθημα επιλογής 33 63 
Σύνολο (19 ώρες)
14
5
30
17
 

 

Η' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.810
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες
3
3
5
4
Παπαδάκης
2
ΠΥ.820
Περιβάλλον & Υλικά
3
2
5
3
Μακρίδης
3
ΠΥ.830
Τεχνικοοικονομική μελέτη
3
3
5
4
Παπαδάκης
4
 
Μάθημα επιλογής 1
3
 
5
3
 
5
 
Μάθημα επιλογής 2
3
 
5
3
 
6
 
Μάθημα επιλογής 3
3
 
5
3
 
Σύνολο (26 ώρες)
18
8
30
20
 

 

Θ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
 Μάθημα επιλογής 1
3
 6
3
 
2
 Μάθημα επιλογής 2
3
 6
3
 
3
 
Μάθημα επιλογής 3
3
 
6
3
 
4
 
Μάθημα επιλογής 4
3
 
6
3
 
5
 
Μάθημα επιλογής 5
3
 
6
3
 
Σύνολο (15 ώρες)
15
 
30
15
 

 

I' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.950
Διπλωματική Εργασία
 
 
30
30
 
Σύνολο
 
 
30
30
 

 

Μαθήματα επιλογής

Χειμερινό εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΕ.X10
Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
3
 
6
3
Καραμάνης
2
ΠΕ.X30
Φαινόμενο Θερμοκηπίου - Κλιματικές αλλαγές
3
 
6
3
Φωτιάδη
3
ΠΕ.X40
Γονιδιωματική - Μεταγονιδιωματική
3
 
6
3
Μεταδιδάκτορας
4
ΠΕ.X50
Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων
3
 
6
3
Τεκερλεκοπούλου
5ΠΕ.Χ70Εντομολογία3 63Μεταδιδάκτορας
6ΠΕ.Χ80Περιβαλλοντική Εκπαίδευση3 63Μεταδιδάκτορας
7ΠΕ.Χ90Καταλυτικές διεργασίες, ασφάλεια και περιβάλλον3 63Μεταδιδάκτορας
8ΠΕ.Χ100Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος3 63Μεταδιδάκτορας
9ΠΕ.Χ110Οικονομικά περιβάλλοντος3 63Μεταδιδάκτορας
10ΠΕ.Χ120Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων3 63Μεταδιδάκτορας

 

Εαρινό εξάμηνοΘΕΩΡΙΑΦΡ/ ΕΡΓ.ECTSΔ.Μ.Διδάσκων
1
ΠΕ.E10
Διαχείριση Πανίδας
3
 
5
3
Δεν προσφέρεται
2
ΠΕ.E40
Περιβαλλοντική Ηθική
3
 
5
3
Μεταδιδάκτορας
3ΠΕ.E60Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων3 53Μεταδιδάκτορας
4ΠΕ.E70Εξέλιξη3 53Μεταδιδάκτορας
5ΠΕ.E80Λιμνολογία3 53Κεχαγιάς
6ΠΕ.Ε90Τεχνολογία Πόσιμου Νερού3 53Μεταδιδάκτορας
7ΠΕ.E100Πρακτική Άσκηση  53Κεχαγιάς
8ΠΕ.E110Τεχνολογίες υδρογόνου1253Μακρίδης
9ΠΕ.E120Καινοτομία και επιχειρηματικότητα πράσινου τουρισμού2153Μακρίδης
10ΠΕ.E130Κυκλική οικονομία, Βιωσιμότητα, Καινοτομία3 53Μεταδιδάκτορας

 

 

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων