Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Το παρακάτω πρόγραμμα σπουδών αφορά όσους φοιτητές εγγράφηκαν στο Τμήμα από το Ακαδ. Έτος 2013-14 και εντεύθεν.

 

Α' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.110
Μαθηματικά
2
2
5
4
Κουτελιέρης
2
ΠΥ.120
Πληροφορική
2
2
5
4
Μακρίδης
3
ΠΥ.130
Φυσική Περιβάλλοντος
4
 
5
3
Μιχαλακάκου, Φωτιάδη, Καραμάνης
4
ΠΥ.140
Περιβαλλοντική Χημεία - Γεωχημεία
3
3
5
4
Παπαδάκη, Γαλάνη 
5
ΠΥ.150
Γενική Βιολογία
3
3
5
4
Ματθόπουλος
6
ΠΥ.160
Αγγλική Ορολογία
3
5
 
2
Κατσάρα
Σύνολο (27 ώρες)
17
10
30
21
 

 

Β' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.210
Μαθηματικά ΙΙ- Διαφορικές Εξισώσεις
2
2
5
4
Κουτελιέρης
2
ΠΥ.220
Γενετική
3
3
5
4
Βλαστός
3
ΠΥ.230
Φυσική Περιβάλλοντος ΙΙ
3
 
5
3
Μιχαλακάκου, Φωτιάδη, Μακρίδης
4
ΠΥ.240
Οργανική Χημεία
3
3
5
4
Γαλάνη
5
ΠΥ.250
Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας
3
3
5
4
Παπαδάκη
6
ΠΥ.260
Αγγλική Ορολογία ΙΙ
3
 
5
2
Κατσάρα
Σύνολο (28 ώρες)
17
11
30
21
 

 

Γ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.310
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
3
3
5
4
Τσιάμης
2
ΠΥ.320
Φυσικοχημεία
3
3
5
4
Παπαδάκη
3
ΠΥ.330
Μετεωρολογία - Κλιματολογία
3
 
5
3
Μιχαλακάκου, Φωτιάδη
4
ΠΥ.340
Διαχείριση Χλωρίδας
3
3
5
4
Πανίτσα
5
ΠΥ.350
Φαινόμενα Μεταφοράς
3
3
5
4
Παπαδάκης, Μακρίδης
6
ΠΥ.360
Περιβαλλοντική Γεωλογία
3
3
5
4
Ζαχαρίας
Σύνολο (34 ώρες)
19
15
30
23
 

 

Δ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.410
Στατιστική
3
3
5
4
Κουτελιέρης, Κούτσιας
2
ΠΥ.420
Οικολογία και Προστασία της Φύσης
3
3
5
4
Δημόπουλος, Πανίτσα
3
ΠΥ.430
Μοριακή Βιολογία
3
3
5
4
Τσιάμης
4
ΠΥ.440
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
3
 
5
3
Τεκερλεκοπούλου, Ακράτος
5
ΠΥ.450
Αριθμητική Ανάλυση
2
2
5
4
Κουτελιέρης
6
ΠΥ.460
Ρευστομηχανική - Υδραυλική
3
2
5
4
Ακράτος, Τεκερλεκοπούλου 
Σύνολο (30 ώρες)
17
13
30
23
 

 

Ε' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.510
Οικολογία & Δυναμική πληθυσμών
3
 
5
3
Κεχαγιάς
2
ΠΥ.520
Φυσικές Διεργασίες
2
1
5
4
Παπαδάκης
3
ΠΥ.530
Υδάτινα Οικοσυστήματα & Διαχείρισή τους
3
2
5
4
Κεχαγιάς
4
ΠΥ.540
Περιβαλλοντική τοξικολογία & Μεταλλαξιγένεση
3
3
5
4
Βλαστός
5
ΠΥ.550
GIS & Μέθοδοι χωρικής ανάλυσης
3
3
5
4
Κούτσιας
6
ΠΥ.560
Υδατικοί πόροι-Τεχνική υδρολογία
3
3
5
4
Ακράτος, Ζαχαρίας
Σύνολο (32 ώρες)
17
12
30
23
 

 

ΣΤ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.610
Παράκτια Ωκεανογραφία
3
3
5
4
Ζαχαρίας
2
ΠΥ.620
Περιβάλλον & Ενέργεια
3
3
5
4
Καραμάνης, Μιχαλακάκου, Φωτιάδη
3
ΠΥ.630
Τηλεπισκόπηση
3
3
5
4
Κούτσιας
4
ΠΥ.640
Ατμοσφαιρική ρύπανση
3
 
5
3
Φωτιάδη
5
ΠΥ.650
Βιοχημεία - Βιοτεχνολογία
3
3
5
4
Ματθόπουλος, Τσιάμης
6
ΠΥ.660
Διαχείριση & Αποκατάσταση χερσαίων οικοσυστημάτων 
3
3
5
4
Πανίτσα
Σύνολο (33 ώρες)
18
15
30
23
 

 

Ζ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.710
Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
3
2
6
4
Τεκερλεκοπούλου, Ακράτος
2
ΠΥ.730
Οικολογική χαρτογράφηση – Θεωρία & εφαρμογές στην προστασία της φύσης
3
4
6
4
Δημόπουλος
3
ΠΥ.740
Χημικές και Βιοχημικές διεργασίες
3
2
6
4
Τεκερλεκοπούλου
4
ΠΥ.750
Καταλυτικές διεργασίες - Ασφάλεια & περιβάλλον
3
3
6
4
Παπαδάκη
7
 
Επιλογή
3
 
6
3
 
Σύνολο (26 ώρες)
15
11
30
19
 

 

Η' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.810
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες
3
3
5
4
Παπαδάκης, Δημόπουλος, Ζαχαρίας, Καραμάνης
2
ΠΥ.820
Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος
3
 
5
3
Παπαδάκη, Ζαχαρίας
3
ΠΥ.830
Τεχνικοοικονομική μελέτη
3
3
5
4
Παπαδάκης
5
 
Επιλογή
3
 
5
3
 
7
 
Επιλογή
3
 
5
3
 
8
 
Επιλογή
3
 
5
3
 
Σύνολο (24 ώρες)
18
6
30
20
 

 

Θ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.920
Διατήρηση & Διαχείριση Βιοποικιλότητας
3
3
6
4
Κατή
2
ΠΥ.820
Περιβάλλον και Υλικά 
3
2
6
4
Μακρίδης
3
 
Επιλογή
3
 
6
3
 
4
 
Επιλογή
3
 
6
3
 
5
 
Επιλογή
3
 
6
3
 
Σύνολο (20 ώρες)
15
5
30
17
 

 

I' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
 
Διπλωματική Εργασία
 
 
30
30
 
Σύνολο
 
 
30
30
 

 

Μαθήματα επιλογής

Χειμερινό εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΕ.X10
Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
3
 
6
3
Μιχαλακάκου - Καραμάνης
2
ΠΕ.X20
Παρακολούθηση βιοποικιλότητας & Οικοσυστημάτων
3
 
6
3
Δημόπουλος, Κατή, Πανίτσα
3
ΠΕ.X30
Φαινόμενο Θερμοκηπίου - Κλιματικές αλλαγές
3
 
6
3
Φωτιάδη
4
ΠΕ.X40
Γονιδιωματική - Μεταγονιδιωματική
3
 
6
3
Τσιάμης
5
ΠΕ.X50
Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων
3
 
6
3
Τεκερλεκοπούλου

 

Εαρινό εξάμηνοΘΕΩΡΙΑΦΡ/ ΕΡΓ.ECTSΔ.Μ.Διδάσκων
1
ΠΕ.E10
Διαχείριση Πανίδας
3
3
5
4
Κατή
2
ΠΕ.E20
Βιογεωγραφία
3
2
5
4
Πανίτσα
3
ΠΕ.E30
Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
3
1
5
4
Κατή
4
ΠΕ.E40
Περιβαλλοντική Ηθική
3
 
5
3
Ματθόπουλος
5
ΠΕ.E50
Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
3
 
5
3
Ακράτος
6ΠΕ.E60Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων3 53Μιχαλακάκου
7ΠΕ.E70Εξέλιξη3 53Βλαστός
8ΠΕ.E80Λιμνολογία3 53Ζαχαρίας, Κεχαγιάς
9ΠΕ.E90Πρακτική Άσκηση  53Κεχαγιάς

 

 

© 2008-2018, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων