Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Νέος οδηγός σπουδών 2019-2020: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (2019-2020)

(Απόφαση Συνέλευσης συνεδρία αριθμ. 283/19/6/2019)

 

Υποχρεωτικά μαθήματα

 

 

Έτος

Εξάμηνο-Τίτλος μαθήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο έτος

Α' Εξάμηνο

ΘΕΩΡ.ΦΡ.

ΕΡΓ.

ECTS

ΣΒ

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

1

ENE.110

Μαθηματικά I

2

2

 

5

1.5

4

Κουτελιέρης

2

ENE.120

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

2

 

2

5

1.5

3

Κούτσιας

3

ENE.130

Φυσική Περιβάλλοντος Ι

4

 

 

5

1.5

4

Μιχαλακάκου-Καραμάνης

4

ENE.140

Γενική και Ανόργανη Χημεία

3

 

2

5

1.5

4

Γαλάνη

5

ENE.150

Γενική Βιολογία

3

 

3

5

2.0

5

Βλαστός

6

ENE.160

Αγγλικά για γενικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς

3

 

 

5

1.5

3

Κατσάρα

 

 

Σύνολο (26 ώρες)

17

2

7

30

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β' Εξάμηνο

ΘΕΩΡ.ΦΡ.

ΕΡΓ.

ECTS

ΣΒ

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

7

ENE.210

Μαθηματικά II

2

2

 

5

1.5

4

Κουτελιέρης

8

ENE.220

Τεχνική Μηχανική

3

 

 

5

1.5

3

Επιτροπή-1

9

ENE.230

Φυσική ΠεριβάλλοντοςΙΙ

3

 

 

5

1.5

3

Μιχαλακάκου–Μακρίδης

10

ENE.240

Οργανική Χημεία

3

 

3

5

2.0

5

Γαλάνη

11

ENE.250

Ισοζύγια μάζας και ενέργειας

3

2

 

5

2.0

5

Παπαδάκη

12

ENE.260

Αγγλικά για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς

3

 

 

5

1.5

3

Κατσάρα

 

 

Σύνολο (28 ώρες)

17

4

3

30

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο έτος

Γ' Εξάμηνο

ΘΕΩΡ.ΦΡ.

ΕΡΓ.

ECTS

ΣΒ

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

13

ENE.310

Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

3

 

3

5

2.0

5

Τσιάμης

14

ENE.320

Φυσικοχημεία-Θερμοδυναμική

3

 

3

5

2.0

5

Μακρίδης-Γαλάνη

15

ENE.330

Φυσική της Ατμόσφαιρας

4

 

 

5

1.5

4

Μιχαλακάκου-Καραμάνης-Μακρίδης

16

ENE.340

Περιβαλλοντική Χημεία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία

3

 

3

5

2.0

5

Γαλάνη

17

ENE.350

Περιβαλλοντική Γεωλογία-Αρχές Υδρογεωλογίας

3

 

 

5

1.5

3

Επιτροπή-3

18

ENE.360

Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

3

2

 

5

2.0

5

Μακρίδης

 

 

Σύνολο (30 ώρες)

19

2

9

30

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ' Εξάμηνο

ΘΕΩΡ.ΦΡ.

ΕΡΓ.

ECTS

ΣΒ

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

19

ENE.410

Πιθανότητες-Στατιστική

2

3

 

5

2.0

5

Κουτελιέρης

20

ENE.420

Βασικές Αρχές Οικολογίας

2

2

 

5

1.5

4

Διονυσοπούλου

21

ENE.430

Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος

3

 

2

5

1.5

4

Επιτροπή-5

22

ENE.440

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

3

 

 

5

1.5

3

Τεκερλεκοπούλου

23

ENE.450

Αριθμητική ανάλυση για Μηχανικούς

2

 

3

5

1.5

4

Κουτελιέρης

24

ENE.460

Ρευστομηχανική

3

 

 

5

1.5

3

Τεκερλεκοπούλου

 

 

Σύνολο (25 ώρες)

15

5

5

30

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο έτος

 

Ε' Εξάμηνο

ΘΕΩΡ.ΦΡ.

ΕΡΓ.

ECTS

ΣΒ

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

25

ENE.510

Φαινόμενα μεταφοράς

3

2

 

5

2.0

5

Μακρίδης

26

ENE.520

Φυσικές διεργασίες

2

1

 

5

1.5

3

Παπαδάκης

27

ENE.530

Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων

3

 

2

5

1.5

4

Κεχαγιάς

28

ENE.540

Ασφάλεια Διεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία

3

 

 

5

1.5

3

Παπαδάκη

29

ENE.550

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

3

 

3

5

2.0

5

Κούτσιας

30

ENE.560

Μικροβιακή οικολογία

3

 

 

5

1.5

3

Τσιάμης

 

 

Σύνολο (25 ώρες)

17

3

5

30

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ' Εξάμηνο

ΘΕΩΡ.ΦΡ.

ΕΡΓ.

ECTS

ΣΒ

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

31

ENE.610

Βιοτεχνολογία

3

 

3

5

2.0

5

Τσιάμης - Διονυσοπούλου

32

ENE.620

Ενεργειακοί Πόροι και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

3

 

3

5

2.0

5

Καραμάνης

33

ENE.630

Τηλεπισκόπηση

3

 

3

5

2.0

5

Κούτσιας

34

 

Μάθημα επιλογής 1

3

 

 

5

1.5

3

 

35

 

Μάθημα επιλογής 2

3

 

 

5

1.5

3

 

36

 

Μάθημα επιλογής 3

3

 

 

5

1.5

3

 

 

 

Σύνολο (27 ώρες)

18

0

9

30

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ο έτος

Ζ' Εξάμηνο

ΘΕΩΡ.ΦΡ.

ΕΡΓ.

ECTS

ΣΒ

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

37

ENE.710

Διαχείριση υγρών αποβλήτων

3

 

2

5

1.5

4

Τεκερλεκοπούλου

38

ENE.720

Χημικές διεργασίες

2

2

 

5

1.5

4

Τεκερλεκοπούλου

 

39

ENE.730

Καταλυτικές Διεργασίες και Περιβάλλον

3

 

2

5

1.5

4

Παπαδάκη

40

 

Μάθημα επιλογής 1

3

 

 

5

1.5

3

 

41

 

Μάθημα επιλογής 2

3

 

 

5

1.5

3

 

42

 

Μάθημα επιλογής 3

3

 

 

5

1.5

3

 

 

 

Σύνολο (23 ώρες)

17

2

4

30

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η' Εξάμηνο

 

ΘΕΩΡ.ΦΡ.

ΕΡΓ.

ECTS

ΣΒ

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

43

ENE.810

Τεχνοοικονομική μελέτη

3

3

 

5

2.0

6

Παπαδάκης

44

 

Μάθημα επιλογής 1

3

 

 

5

1.5

3

 

45

 

Μάθημα επιλογής 2

3

 

 

5

1.5

3

 

46

 

Μάθημα επιλογής 3

3

 

 

5

1.5

3

 

47

 

Μάθημα επιλογής 4

3

 

 

5

1.5

3

 

48

 

Μάθημα επιλογής5

3

 

 

5

1.5

3

 

 

 

Σύνολο (21 ώρες)

18

3

0

30

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5o έτος

 

 

Θ' Εξάμηνο

 

ΘΕΩΡ.ΦΡ.

ΕΡΓ.

ECTS

ΣΒ

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

49

ENE.910

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες

3

3

 

5

2.0

6

Παπαδάκης

50

 

Μάθημα επιλογής 1

3

 

 

5

1.5

3

 

51

 

Μάθημα επιλογής 2

3

 

 

5

1.5

3

 

52

 

Μάθημα επιλογής 3

3

 

 

5

1.5

3

 

53

 

Μάθημα επιλογής4

3

 

 

5

1.5

3

 

54

 

Μάθημα επιλογής5

3

 

 

5

1.5

3

 

 

 

Σύνολο (21 ώρες)

18

3

0

30

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι'  Εξάμηνο

 

ΘΕΩΡ.ΦΡ.

 

ΕΡΓ.

ECTS

ΣΒ

Δ.Μ.

 

55

ENE.1010

Διπλωματική Εργασία

 

 

 

30

12

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

156

24

42

300

 

 

236

 

 

 

ΣΒ=Συντελεστής Βαρύτητας, Δ.Μ.=Διδακτικές μονάδες

 

Μαθήματα επιλογής

 

 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Εξάμηνο

ΘΕΩΡΙΑ

ECTS

ΣΒ

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

1

ΕΝΕ.2010

Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

3

5

1.5

3

Καραμάνης

2

ΕΝΕ.2020

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Ηθική

3

5

1.5

3

Βλαστός

3

ΕΝΕ.2030

Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης

3

5

1.5

3

Κούτσιας

4

ΕΝΕ.2040

Υλικά και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

3

5

1.5

3

Μακρίδης-Μιχαλακάκου

5

ΕΝΕ.2050

Ειδικά Θέματα Υδρογεωλογίας

3

5

1.5

3

Επιτροπή-3

6

ΕΝΕ.2060

Εφαρμοσμένη Υδραυλική

3

5

1.5

3

Επιτροπή-1

7

ΕΝΕ.2070

Βιοχημικές Διεργασίες

3

5

1.5

3

Επιτροπή-2

8

ΕΝΕ.2080

ΤεχνικόΣχέδιο-Cad

3

5

1.5

3

Επιτροπή-4

9

ΕΝΕ.2090

Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων

3

5

1.5

3

Επιτροπή-5

10

ΕΝΕ.2100

Οικονομικά περιβάλλοντος

3

5

1.5

3

Δεν προσφέρεται

11

ΕΝΕ.2110

Διαχείριση χλωρίδας και χερσαίων οικοσυστημάτων

3

5

1.5

3

Δεν προσφέρεται

12

ΕΝΕ.2120

Ανάλυση Κύκλου Ζωής με έμφαση στο Περιβάλλον

3

5

1.5

3

Δεν προσφέρεται

13

ΕΝΕ.2130

ΣύγχρονεςΤεχνολογίεςΠροστασίας Περιβάλλοντος

3

5

1.5

3

Δεν προσφέρεται

14

ΕΝΕ.2140

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

3

5

1.5

3

Δεν προσφέρεται

 

ΣΒ=Συντελεστής Βαρύτητας, Δ.Μ.=Διδακτικές μονάδες

 

 

 

 

ΕΑΡΙΝΟ Εξάμηνο

ΘΕΩΡΙΑ

ΦΡ.

ΕΡΓ.

ECTS

ΣΒ

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

15

ΕΝΕ.2150

Επεξεργασία και Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

3

 

 

5

1.5

3

Επιτροπή-3

16

ΕΝΕ.2160

Εσωτερικά Ύδατα

3

 

 

5

1.5

3

Κεχαγιάς

17

ΕΝΕ.2170

Πρακτική Άσκηση

-

 

 

5

1.5

3

Κεχαγιάς

18

ΕΝΕ.2180

Τεχνολογίες Υδρογόνου και Δέσμευσης Διοξειδίου του Άνθρακα

3

 

 

5

1.5

3

Μακρίδης

19

ΕΝΕ.2190

Περιβαλλοντική τοξικολογία & Μεταλλαξιγένεση

2

 

2

5

1.5

3

Βλαστός

20

ΕΝΕ.2200

Εφαρμογές εξοικονόμησηςενέργειας

3

 

 

5

1.5

3

Καραμάνης-Μιχαλακάκου

21

ΕΝΕ.2210

Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

3

 

 

5

1.5

3

Κούτσιας

22

ΕΝΕ.2220

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων

3

 

 

5

1.5

3

Μιχαλακάκου

23

ΕΝΕ.2230

Ειδικά Θέματα Γενετικής Μηχανικής

3

 

 

5

1.5

3

Βλαστός-Τσιάμης

24

ΕΝΕ.2240

Ατμοσφαιρική ρύπανση

3

 

 

5

1.5

3

Επιτροπή-2

25

ΕΝΕ.2250

Ζωικοί Εχθροί και Ζωοανθρωπονόσοι

3

 

 

5

1.5

3

Τσιάμης

26

ΕΝΕ.2260

Φαινόμενο Θερμοκηπίου - Κλιματική  αλλαγή

3

 

 

5

1.5

3

Επιτροπή-5

27

ΕΝΕ.2270

Τεχνολογία πόσιμου νερού

3

 

 

5

1.5

3

Επιτροπή-2

28

ΕΝΕ.2280

Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

3

 

 

5

1.5

3

Επιτροπή-4

29

ΕΝΕ.2290

Στοιχεία Γεωδαισίας

3

 

 

5

1.5

3

Επιτροπή-4

30

ΕΝΕ.2300

Κυκλική οικονομία, Βιωσιμότητα, Καινοτομία

3

 

 

5

1.5

3

Δεν προσφέρεται

31

ΕΝΕ.2310

Τεχνική Υδρολογία

3

 

 

5

1.5

3

Επιτροπή-1

 

ΣΒ=Συντελεστής Βαρύτητας, Δ.Μ.=Διδακτικές μονάδες

 

5.1 Από τα παραπάνω στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται στο ΠΠΣ επιβεβαιώνεται ότι όλα τα μαθήματα έχουν τουλάχιστον 2 ECTS

5.2 Επιβεβαιώνεται ότι κάθε εξάμηνο έχει 30 και κάθε έτος 60 ECTS στο παραπάνω ΠΠΣ

5.3 Συμπληρώθηκε πλήρως το Περίγραμμα Μαθήματος όλων των μαθημάτων σύμφωνα με το υπόδειγμα 3, το οποίο κατατέθηκε σε ηλεκτρονική μορφή στη ΜΟΔΙΠ και επισυνάπτεται σε σχετικό αρχείο

Οδηγός σπουδών 2018-2019: ΔΠΦΠ

Α' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.110
Μαθηματικά Ι
2
2
5
4
Κουτελιέρης
2
ΠΥ.120
Πληροφορική
2
2
5
4
Κούτσιας
3
ΠΥ.130
Φυσική Περιβάλλοντος Ι
4
 
5
3
Μιχαλακάκου-Καραμάνης
4
ΠΥ.140
Περιβαλλοντική Χημεία - Γεωχημεία
3
3
5
4
Γαλάνη 
5
ΠΥ.150
Γενική Βιολογία
3
3
5
4
Βλαστός-Διονυσοπούλου
6
ΠΥ.160
Αγγλική Ορολογία Ι
3
5
 
2
Κατσάρα
Σύνολο (27 ώρες)
17
10
30
21
 

 

Β' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.210
Μαθηματικά ΙΙ- Διαφορικές Εξισώσεις
2
2
5
4
Κουτελιέρης
2
ΠΥ.220
Γενετική
3
3
5
4
Βλαστός
3
ΠΥ.230
Φυσική Περιβάλλοντος ΙΙ
3
 
5
3
Μιχαλακάκου, Φωτιάδη, Μακρίδης
4
ΠΥ.240
Οργανική Χημεία
3
3
5
4
Γαλάνη
5
ΠΥ.250
Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας
3
3
5
4
Παπαδάκη
6
ΠΥ.260
Αγγλική Ορολογία ΙΙ
3
 
5
2
Κατσάρα
Σύνολο (28 ώρες)
17
11
30
21
 

 

Γ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.310
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
3
3
5
4
Τσιάμης
2
ΠΥ.320
Φυσικοχημεία
3
3
5
4
Μακρίδης-Γαλάνη
3
ΠΥ.330
Μετεωρολογία - Κλιματολογία
3
 
5
3
Φωτιάδη-Μιχαλακάκου
4
ΠΥ.340
Διαχείριση Χλωρίδας & Χερσαίων Οικοσυστημάτων
3
3
5
4
Μεταδιδάκτορας
5
ΠΥ.350
Φαινόμενα Μεταφοράς
3
3
5
4
Μακρίδης
6
ΠΥ.360
Περιβαλλοντική Γεωλογία
3
 
5
4
Ζαχαρίας (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
Σύνολο (31 ώρες)
19
12
30
23
 

 

Δ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.410
Στατιστική
3
3
5
4
Κουτελιέρης, Κούτσιας
2
ΠΥ.420
Οικολογία και Προστασία της Φύσης
3
3
5
4
ΠΔ 407-Κεχαγιάς
3
ΠΥ.430
Μοριακή Βιολογία
3
3
5
4
Τσιάμης
4
ΠΥ.440
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
3
 
5
3
Τεκερλεκοπούλου
5
ΠΥ.450
Αριθμητική Ανάλυση
2
2
5
4
Κουτελιέρης
6
ΠΥ.460
Ρευστομηχανική - Υδραυλική
3
 
5
4
Τεκερλεκοπούλου 
Σύνολο (28 ώρες)
17
11
30
23
 

 

Ε' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.510
Οικολογία & Δυναμική πληθυσμών
3
 
5
3
Κεχαγιάς
2
ΠΥ.520
Φυσικές Διεργασίες
2
1
5
4
Παπαδάκης
3
ΠΥ.530
Υδάτινα Οικοσυστήματα & Διαχείρισή τους
3
2
5
4
Κεχαγιάς
4
ΠΥ.540
Περιβαλλοντική τοξικολογία & Μεταλλαξιγένεση
3
3
5
4
Βλαστός
5
ΠΥ.550
GIS & Μέθοδοι χωρικής ανάλυσης
3
3
5
4
Κούτσιας
6
ΠΥ.590
Μικροβιακή Οικολογία
3
 
5
4
Τσιάμης
Σύνολο (26 ώρες)
17
9
30
23
 

 

ΣΤ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.620
Περιβάλλον & Ενέργεια
3
3
5
4
Καραμάνης
2
ΠΥ.630
Τηλεπισκόπηση
3
3
5
4
Κούτσιας
3
ΠΥ.640
Ατμοσφαιρική ρύπανση
3
 
5
3
Φωτιάδη
4
ΠΥ.650
Βιοχημεία - Βιοτεχνολογία
3
3
5
4
Τσιάμης-Διονυσοπούλου
5
 
Μάθημα επιλογής 1
3
 
5
3
 
6 Μάθημα επιλογής 23 53 
Σύνολο (27 ώρες)
18
9
30
21
 

 

Ζ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.710
Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
3
3
6
4
Τεκερλεκοπούλου
2
ΠΥ.740
Χημικές διεργασίες
3
2
6
4
Τεκερλεκοπούλου
3
 Μάθημα επιλογής 13 63 
4
 
Μάθημα επιλογής 2
3
 
6
3
 
5 Μάθημα επιλογής 33 63 
Σύνολο (19 ώρες)
14
5
30
17
 

 

Η' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.810
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες
3
3
5
4
Παπαδάκης
2
ΠΥ.820
Περιβάλλον & Υλικά
3
2
5
3
Μακρίδης
3
ΠΥ.830
Τεχνικοοικονομική μελέτη
3
3
5
4
Παπαδάκης
4
 
Μάθημα επιλογής 1
3
 
5
3
 
5
 
Μάθημα επιλογής 2
3
 
5
3
 
6
 
Μάθημα επιλογής 3
3
 
5
3
 
Σύνολο (26 ώρες)
18
8
30
20
 

 

Θ' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
 Μάθημα επιλογής 1
3
 6
3
 
2
 Μάθημα επιλογής 2
3
 6
3
 
3
 
Μάθημα επιλογής 3
3
 
6
3
 
4
 
Μάθημα επιλογής 4
3
 
6
3
 
5
 
Μάθημα επιλογής 5
3
 
6
3
 
Σύνολο (15 ώρες)
15
 
30
15
 

 

I' Εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΥ.950
Διπλωματική Εργασία
 
 
30
30
 
Σύνολο
 
 
30
30
 

 

Μαθήματα επιλογής

Χειμερινό εξάμηνο
ΘΕΩΡΙΑ
ΦΡ/ ΕΡΓ.
ECTS
Δ.Μ.
Διδάσκων
1
ΠΕ.X10
Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
3
 
6
3
Καραμάνης
2
ΠΕ.X30
Φαινόμενο Θερμοκηπίου - Κλιματικές αλλαγές
3
 
6
3
Φωτιάδη
3
ΠΕ.X40
Γονιδιωματική - Μεταγονιδιωματική
3
 
6
3
Μεταδιδάκτορας
4
ΠΕ.X50
Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων
3
 
6
3
Τεκερλεκοπούλου
5ΠΕ.Χ70Εντομολογία3 63Μεταδιδάκτορας
6ΠΕ.Χ80Περιβαλλοντική Εκπαίδευση3 63Μεταδιδάκτορας
7ΠΕ.Χ90Καταλυτικές διεργασίες, ασφάλεια και περιβάλλον3 63Μεταδιδάκτορας
8ΠΕ.Χ100Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος3 63Μεταδιδάκτορας
9ΠΕ.Χ110Οικονομικά περιβάλλοντος3 63Μεταδιδάκτορας
10ΠΕ.Χ120Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων3 63Μεταδιδάκτορας

 

Εαρινό εξάμηνοΘΕΩΡΙΑΦΡ/ ΕΡΓ.ECTSΔ.Μ.Διδάσκων
1
ΠΕ.E10
Διαχείριση Πανίδας
3
 
5
3
Δεν προσφέρεται
2
ΠΕ.E40
Περιβαλλοντική Ηθική
3
 
5
3
Μεταδιδάκτορας
3ΠΕ.E60Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων3 53Μεταδιδάκτορας
4ΠΕ.E70Εξέλιξη3 53Μεταδιδάκτορας
5ΠΕ.E80Λιμνολογία3 53Κεχαγιάς
6ΠΕ.Ε90Τεχνολογία Πόσιμου Νερού3 53Μεταδιδάκτορας
7ΠΕ.E100Πρακτική Άσκηση  53Κεχαγιάς
8ΠΕ.E110Τεχνολογίες υδρογόνου1253Μακρίδης
9ΠΕ.E120Καινοτομία και επιχειρηματικότητα πράσινου τουρισμού2153Μακρίδης
10ΠΕ.E130Κυκλική οικονομία, Βιωσιμότητα, Καινοτομία3 53Μεταδιδάκτορας

 

 

© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος